Ekonomická fakulta UMB

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
cestovný ruch (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
cestovný ruch (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
cestovný ruch-ekonomika a riadenie cestovného ruchu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
ekon.a manažm.podniku-ekonom.a manažm.malých a stred. podn. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
ekonom.a manažm.podn.-podikové manažérske systémy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
ekonomika a manažment podniku (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
ekonomika a manažment podniku (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
ekonomika a manažment podniku-marketingový manažment podniku (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
financie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
financie, bankovníctvo a investovanie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
financie, bankovníctvo a investovanie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
manažment (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
ver.ekonom.a služby-verejná ekonomika a manažment (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
ver.ekonom.a služby-verejná ekonomika a politika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
verejná ekonomika a služby (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
verejná ekonomika a služby-ekonomika verejného sektora (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
verejná správa a regionálny rozvoj-teritoriálne štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
verejná správa a regionálny rozvoj-teritoriálny manažment (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
Kontakt
Tajovského 10
97401 Banská Bystrica
Web: www.ef.umb.sk
Tel.: 048/4152776
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie