Pedagogická fakulta UMB

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
andragogika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
andragogika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
andragogika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
pedagogika - pedagogika a vychovávateľstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
pedagogika - sociálna pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
predšk. a element.pedag.-učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
predškolská a elementárna pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
predškolská a elementárna pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
predškolská a elementárna pedagogika-predškolská pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
psychológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
psychológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
soc.práca-ekonomika a manažment sociálnej práce (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
sociálna práca (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
sociálna práca (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
sociálna práca (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
teológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
teológia - evanjelikálna teológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
teológia - evanjelikálna teológia a misia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. psychológie a anglického jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. psychológie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. psychológie a anglického jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. etickej vých. a výtvarn. umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. hudob. um. a školské hud. súbory (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. hudobného um. a školské hud. súbory (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. hudobného umenia a etickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. etickej vých. a angl.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. etickej vých. a slov.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. etickej vých. a sloven. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. etickej výchovy a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. výtvarného um.a ang. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. výtvarného um.a anglic. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. výtvarného umenia a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. výtvarného umenia a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. výtvarného umenia a techniky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. výtvarného umenia a techniky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit.hudobného umenia a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo psychológie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo psychológie a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarného umenia a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarného umenia a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
Kontakt
Ružová 13
97411 Banská Bystrica
Web: www.pdf.umb.sk
Tel.: 048/4364111
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie