Pedagogická fakulta TTU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
cudzie jaz.a kul.-angl. jaz.a anglofónne kultúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
cudzie jaz.a kul.-angl. jaz.a anglofónne kultúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
filológia - slovenský jazyk a literatúra - editorstvo a vydavateľská prax (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filológia - slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
odborová didaktika - teória biologického vzdelávania (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
odborová didaktika - teória jazykového a literárneho vzdelávania (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
odborová didaktika-teória chemického vzdelávania (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
pedagogika - školská pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
pedagogika - sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
pedagogika - sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
predšk. a element.pedag.-učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
predškolská a elementárna pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
predškolská a elementárna pedagogika-predškolská pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
slovenský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a etickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a nemeck. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit. a nem. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit. a výtvarnej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a chémie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a výtvarnej vých. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a literat. a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a literatúry a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. matematiky a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz. a lit. a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz. a literatúry a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz.a lit. a nábožensk. vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jazyka a literat. a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jazyka a literatúry a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jazyka a literatúry a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz. a lit. a angl.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven.jaz. a lit. a náboženskej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a angl. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a náboženskej vých. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a výtvarnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a literat. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz.a lit. a etickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz.a lit. a nemec. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz.a lit.a výtvarnej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a lit. a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a lit. a etickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a lit. a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a literat. a chémie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a literatúry a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u.anglic.jaz.a lit.a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.nemeckého jaz.a lit. a vých.k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.sloven. jaz. a lit. a vých. k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. matematiky a anglického jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. anglického jazyka a lit. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. anglického jazyka a literatúry a chémie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. informatiky a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. matematiky a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. matematiky a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a chémie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a chémie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a výtvarnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a výtvarnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a chémie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a chémie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akadem. predm.-učit. anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. náboženskej výchovy a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. náboženskej výchovy a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit. akademických predm.-uč. anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm. - pedagogika výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm.-animácia výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo matematiky a výtvarnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo náboženskej výchovy a chémie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo náboženskej výchovy a výtvarnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
Kontakt
Priemyselná 9
91843 Trnava
Web: http://pdfweb.truni.sk
Tel.: 033/5514618
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie