Filozofická fakulta UPJŠ

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
cudzie jazyky a kultúry - rodové štúdiá a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
dejiny filozofie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
etika - aplikovaná etika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
etika - aplikovaná etika - filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
etika - aplikovaná etika - psychológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filozofia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
filozofia - psychológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
história - história - aplikovaná etika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história - história - britské a americké štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história - história - filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história - história - geografia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história - história - nemecký jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história - história - psychológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história - história - slovenský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
klas.jaz.-latinský jaz.a lit.-britské a americké štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
klas.jazyky-latinský jaz.a lit.-slovenský jazyk a liter. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
klasické jazyky - latinský jazyk a literatúra - aplikovaná etika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
literárna veda (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
masmediálne štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
masmediálne štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
medzinárodné vzťahy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslov.jaz.a l.-britské a americké štúdiá-nem.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslov.jaz.a lit. - britské a americké štúdiá-filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslov.jaz.a lit. - nemecký jazyk a literatúra-filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslov.jaz.a lit. - nemecký jazyk a literatúra-geografia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslov.jaz.a lit.-britské a americké štúdiá - matematika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslov.jaz.a lit.-britské a americké štúdiá-informatika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslov.jaz.a lit.-britské a americké štúdiá-psychológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslov.jaz.a lit.-nemecký jazyk a literatúra-psychológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslovanské jazyky a lit.- britské a americké štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslovanské jazyky a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - biológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - geografia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
politológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
politológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
politológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
politológia - masmediálne štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
prekl.a tlm.-ang.jaz.a fran.jaz pre eur.inštit.a ekonom. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
prekl.a tlm.-ang.jaz.a fran.jaz pre eur.inštit.a ekonom. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
prekl.a tlm.-ang.jaz.a nem.jaz pre eur.inštit.a ekonom. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
prekl.a tlm.-ang.jaz.a nem.jaz pre eur.inštit.a ekonom. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
prekl.a tlm.-angl. jaz. pre európske inštitúcie a ekonomiku (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
prekl.a tlm.-angl.jaz. pre európ.inštitúcie a ekonomiku (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
psychológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
psychológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
slov.jaz.a lit.-slov.jaz.a l.-britské a americké štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slov.jaz.a lit.-slov.jazyk a lit. - aplikovaná etika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slov.jaz.a lit.-slov.jazyk a lit.-filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slov.jaz.a lit.-slov.jazyk a lit.-nemecký jaz.a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slovenské dejiny (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
slovenský jazyk a literatúra - psychológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra - biológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra - geografia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
sociálna práca (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
sociálna práca (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
sociálna práca (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
sociálna psychológia a psychológia práce (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a literat. a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a literatúry a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a literatúry a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. matematiky a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jazyka a literatúry a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz. a lit. a náuky o spoločnosti (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a angl. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz.a lit. a nemec. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a lit. a etickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a literatúry a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a literatúry a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. histórie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč.histórie a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. etickej vých. a nemeck. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. etickej výchovy a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo etickej výchovy a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo etickej výchovy a náuky o spoločnosti (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
Kontakt
Šrobárova 2
04059 Prešov
Tel.: 055/2347143
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie