Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
analytická chémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
anorganická chémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
aplikovaná informatika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
aplikovaná matematika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
astrofyzika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
biochémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
biofyzika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
biofyzika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
biológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
biológia - biológia - chémia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
biológia - biológia - geografia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
biológia - biológia - informatika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
biológia - biológia - psychológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
biológia - botanika a fyziológia rastlín (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biológia - genetika a molekulárna cytológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biológia - zoológia a fyziológia živočíchov (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
chémia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
chémia - analytická chémia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
chémia - anorganická chémia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
chémia - biochémia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
chémia - chémia - geografia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
chémia - chémia - informatika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
chémia - fyzikálna chémia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
diskrétna matematika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
fyz.kondenz. látok a akustika - fyzika kondenzovaných látok (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
fyz.kondenzovaných látok a akustika - progresívne materiály (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
fyzika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
fyzika - biofyzika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzika - fyzika - biológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
fyzika - fyzika - chémia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
fyzika - fyzika - informatika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
fyzika - fyzika kondenzovaných látok (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzika - jadrová a subjadrová fyzika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzika - teoretická fyzika a astrofyzika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzikálna chémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
fyziológia rastlín (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
fyziológia živočíchov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
genetika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
geografia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geografia - geografia - filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geografia - geografia - informatika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geografia - geografia - psychológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geografia - geografia a geoinformatika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
geoinformatika-geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
informatika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
informatika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
informatika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
informatika - analýza dát a umelá inteligencia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
jadrová a subjadrová fyzika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
matematika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
matematika - analýza dát a umelá inteligencia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
matematika - ekonomická a finančná matematika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
matematika - ekonomická a finančná matematika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
matematika - informatická matematika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
matematika - manažérska matematika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
matematika - matematika - biológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
matematika - matematika - chémia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
matematika - matematika - fyzika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
matematika - matematika - geografia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
matematika - matematika - informatika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
matematika - matematika - psychológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
molekulárna cytológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
teória vyučovania fyziky (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
teória vyučovania matematiky (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a chémie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo chémie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a chémie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a fyziky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
všeobecná fyz. a matematická. fyz. - teoretická fyzika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
Kontakt
Šrobárova 2
04154 Košice - mestská časť Staré Mesto
Web: www.science.upjs.sk
E-mail: studijne@upjs.sk
Tel.: 055/6222121
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie