Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
doprava - cestná doprava (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
doprava - cestná doprava (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
doprava - distribučné technológie a služby (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
doprava - dopravná technika a technológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
doprava - expertízna činnosť v cestnej doprave (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
doprava - letecká doprava (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
doprava - letecká doprava (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
doprava - profesionálny pilot (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
doprava - technológia údržby lietadiel (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
doprava - vodná doprava (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
doprava - vodná doprava (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
doprava - železničná doprava (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
doprava - železničná doprava (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
dopravné služby (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
dopravné služby - dopravné služby v osobnej doprave (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
dopravné služby - zasielateľstvo a logistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
dopravné služby - zasielateľstvo a logistika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
ekonomika a manažment podniku (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
ekonomika a manažment podniku (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
ekonomika a manažment podniku (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
finančný manažment (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
finančný manažment (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
odvet.ekonom.a manažm.-elektronický obchod a manažment (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
odvetové ekonomiky a manažm.-elektronický obchod a manažment (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
odvetvové a prierez.ek.-ekonomika dopravy, spojov a služieb (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
poštové technológie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
poštové technológie - poštové inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
poštové technológie - poštové technológie a služby (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
Kontakt
Univerzitná 1
01026 Žilina
Web: http://fpedas.uniza.sk
E-mail: dekan@fpedas.uniza.sk
Tel.: 041/5133051
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie