Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove TUKE

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
priemyselné inžinierstvo - riadenie priemyselnej výroby (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
priemyselné inžinierstvo-priemyselný manažment (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
priemyselné inžinierstvo-priemyselný manažment (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
procesná technika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
procesná technika-obnoviteľné zdroje energie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
procesná technika-obnoviteľné zdroje energie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
stroj.technológie a mat.-počítačová podpora výr.technológií (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
strojárske technológie a materiály-výrobné technológie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
výr.technika-monitoring a diagnostika technických zar. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
výr.technika-monitoring a diagnostika technických zariadení (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výr.technológie-počítačová podpora výrobných technológií (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
výrobná technika-navrhovanie technických systémov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
výrobné technológie - manažment výroby (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
výrobné technológie - manažment výroby (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výrobné technológie - progresívne technológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výrobné technológie - technológie automobilovej výroby (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výrobné technológie-Automotive Production Technologies (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
výrobné technológie-Automotive Production Technologies (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výrobné technológie-počítačová podpora výrobných technológií (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výrobné technológie-technológie automobilovej výroby (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
Kontakt
Bayerova 1
08001 Prešov
Web: www.tuke.sk/fvtpo
Tel.: 051/7721360
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie