Strojnícka fakulta TUKE

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
aplikovaná mechanika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
aplikovaná mechanika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
bezpečnosť technických systémov (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biomedicínske inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biomedicínske inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
biomedicínske inžinierstvo - protetika a ortotika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
časti a mechanizmy strojov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
energetické stroje a zariadenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
energetické stroje a zariadenia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
inžinierstvo prostredia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
kvalita produkcie-kvalita a bezpečnosť (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
matematická logika a základy matematiky (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
meranie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
metrológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
priemyselná automatizácia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
priemyselná mechatronika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
priemyselná mechatronika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
priemyselná mechatronika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
priemyselné inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
priemyselné inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
priemyselné inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
priemyselné inžinierstvo-riadenie a ekonomika podniku (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
priemyselné inžinierstvo-riadenie a ekonomika podniku (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
procesná techn.-technika ochrany životného prostredia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
Quality and Safety (kvalita a bezpečnosť) (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
robotika a robototechnológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
robotika a robototechnológie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
strojárske technológie a materiály (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
strojárstvo - strojné inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
strojárstvo - strojné inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
technika ochrany životného prostredia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výr.technol.-technológie, manažm. a inovácie stroj. výr. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
výrobná technika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
výrobné technológie - automobilová výroba (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výrobné technológie - počítačová podpora strojárskej výroby (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výrobné technológie - strojárske technológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výrobné technológie - zváranie, spájanie a povrchové úpravy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výrobné technológie-automobilová výroba (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
výrobné technológie-počítačová podpora strojárskej výr. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
Kontakt
Letná 27
04001 Košice - mestská časť Sever
Web: www.sjf.tuke.sk
E-mail: sekretariat@sjf.tuke.sk
Tel.: 055/6022016
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie