Hutnícka fakulta TUKE

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
environmentálna chémia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
environmentálne inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
environmentálne inžinierstvo-sprac.a recyklácia odpadov (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
hut.-chem.proc.a technol.vo výrobe materiálov (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
hutníctvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
hutníctvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
hutníctvo (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
hutníctvo - tepelná technika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
hutníctvo - zlievarenstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
hutníctvo-tepelná technika a plynárenstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
hutníctvo-tepelná technika a plynárenstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
kvalita produkcie-integrované systémy riadenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
kvalita produkcie-integrované systémy riadenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
kvalita produkcie-inžinierstvo kvality produkcie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
mater.-konštrukčné mater.v automobil.priemysle (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
materiály (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
materiály - materiálové inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
materiály - náuka o materiáloch (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
materiály - plastické deformácie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
materiály - progresívne materiály a technológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
Kontakt
Letná 27
04001 Košice - mestská časť Sever
Web: www.tuke.sk/hf
E-mail: dekanat.hf@tuke.sk
Tel.: 055/6021111
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie