Fakulta veterinárskeho lekárstva (fikt.) UVLF

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
farmácia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
hygiena chovu zvierat a životné prostredie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
hygiena potravín (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
hygiena potravín (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
hygiena potravín - bezpečnosť krmív a potravín (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
hygiena potravín - trh a kvalita potravín (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
imunológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
infekč.a parazit.chor.zvierat-parazitárne choroby zvierat (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
infekč.a parazitárne chor.zvierat-infekčné choroby zvierat (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
kynológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
kynológia-vzťah člov.-zvier.a jeho využ.v canisterapii a hipoterapii (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
mikrobiológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
neurovedy (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
súdne a verejné veterinárske lekárstvo (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
veterinárna morfológia a fyziológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
veterinárne pôrodníctvo a gynekológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
virológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
vnútorné choroby zvierat (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
všeobecné veterinárske lekárstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
všeobecné veterinárske lekárstvo - náuka o živočíchoch (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
výživa zvierat a dietetika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
Kontakt
Komenského 73
04001 Košice - mestská časť Sever
Tel.: 055/6325293
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie