Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
agrochémia a výživa rastlín (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
fyziológia plodín a drevín (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
ochrana rastlín (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
rastlinná produkcia - výživa a ochrana rastlín (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
rastlinná produkcia-manažment rastlinnej výroby (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
rastlinná produkcia-manažment rastlinnej výroby (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
špeciálna rastlinná produkcia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
špeciálna živočíšna produkcia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
všeobecná rastlinná produkcia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
všeobecná živočíšna produkcia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
všeobecné poľn.-udržateľné poľnohosp.a rozvoj vidieka (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
všeobecné poľn.-udržateľné poľnohospodárst.a rozvoj vidieka (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
všeobecné poľnohosp. - genetické technológie v agrobiológii (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
všeobecné poľnohospodárstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
všeobecné poľnohospodárstvo - agroekológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
všeobecné poľnohospodárstvo - farmárstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
výživa (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
výživa - výživa ľudí (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
výživa - výživa ľudí (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výživa - výživa zvierat a krmivárstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
živočíšna produkcia - hipológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
živočíšna produkcia - manažment živočíšnej výroby (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
živočíšna produkcia - manažment živočíšnej výroby (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
živočíšna produkcia - špeciálne chovateľské odvetvia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
živočíšna produkcia - špeciálne chovateľstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
Kontakt
Trieda Andreja Hlinku 2
94976 Nitra
Web: www.fapz.uniag.sk
Tel.: 037/6508523
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie