Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
automat.-automatizácia a informatizácia procesov v priemysle (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
automatiz.-aplik.informatika a automatizácia v priem. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
automatizácia-automatizácia a informatizácia procesov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
bezp. a ochr. zdravia pri práci-integrovaná bezpečnosť (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
bezpečnosť a ochr. zdravia pri práci-integrovaná bezpečnosť (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
bezpečnosť a ochr. zdravia pri práci-integrovaná bezpečnosť (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
kvalita produkcie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
kybernetika - modelovanie a simulácia procesov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
materiály - materiálové inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
materiály - materiálové inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
materiály - materiálové inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
materiály - progresívne materiály a materiálový dizajn (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
mechatronika-mechatronika v technologických zariadeniach (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
priemyselné inžin.-personálna práca v priemyselnom podn. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
priemyselné inžin.-personálna práca v priemyselnom podn. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
priemyselné inžin.-personálna práca v priemyselnom podn. (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
priemyselné inžinierstvo-priemyselné manažérstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
priemyselné inžinierstvo-priemyselné manažérstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
priemyselné inžinierstvo-priemyselné manažérstvo (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
strojárske technológie a materiály (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
výr.technol.-výrobné technológie a výrobný manažment (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
výr.technol.-výrobné technológie a výrobný manažment (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výr.technológie-počítačová podpora výrobných technológií (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
výrobná technika - výrobné zariadenia a systémy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výrobná technika - výrobné zariadenia a systémy (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
výrobná technika-výrobné zariadenia a systémy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
výrobné technológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
výrobné technológie - obrábanie a tvárnenie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výrobné technológie - počítačová podpora návrhu a výroby (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výrobné technológie - zváranie a spájanie materiálov (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
Kontakt
Paulínska 16
91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Tel.: 033/5511032
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie