Stavebná fakulta STU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
aplikovaná matematika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
aplikovaná matematika-matematicko-počítačové modelovanie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
aplikovaná matematika-matematicko-počítačové modelovanie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
aplikovaná mechanika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
geodézia a kartografia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geodézia a kartografia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
geodézia a kartografia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
inž.konštr.a dopravné stavby-teória a konštr.inž. stavieb (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
inž.konštrukcie a dopravné stavby-nosné konštrukcie stavieb (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
krajinárstvo (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
krajinárstvo - krajinárstvo a krajinné plánovanie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
krajinárstvo - krajinárstvo a krajinné plánovanie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
pozemné stavby - architektonické konštrukcie a projektovanie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
pozemné stavby - pozemné stavby a architektúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
pozemné stavby - pozemné stavby a architektúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
pozemné stavby - technické zariadenia budov (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
pozemné stavby - teória a konštrukcie pozemných stavieb (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
pozemné stavby - teória a technika prostredia budov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
stavebníctvo - technológia stavieb (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
stavebníctvo - technológia stavieb (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
stavebníctvo - technológie a manažérstvo stavieb (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
stavebníctvo – civil engineering (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
stavebníctvo – civil engineering (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
stavebníctvo – stavby na tvorbu a ochranu prostredia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
vodné stavby - vodné stavby a vodné hospodárstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
vodné stavby - vodné stavby a vodné hospodárstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
vodné stavby - vodohospodárske inžinierstvo (jednoodborové) (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
Kontakt
Radlinského 11
81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Web: www.svf.stuba.sk
Tel.: 02/59274+kl.
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie