Strojnícka fakulta STU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
aplikovaná mechanika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
aplikovaná mechanika-aplikovaná mechanika a mechatronika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
aplikovaná mechanika-aplikovaná mechanika a mechatronika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
automatiz.-automatiz.a informatizácia strojov a procesov (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
automatizácia-automatiz.a informatizácia strojov a procesov (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
automatizácia-automatiz.a informatizácia strojov a procesov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
dopr.stroj.a zar.-automobily a mobilné pracovné stroje (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
dopr.stroj.a zar.-automobily a mobilné pracovné stroje (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
dopravné stroje a zariadenia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
energetické stroje a zariadenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
energetické stroje a zariadenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
energetické stroje a zariadenia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
meranie - meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
meranie - meranie a skúšobníctvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
metrológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
procesná technika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
procesná technika - technika ochrany životného prostredia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
procesná technika-chem. a potravinárske stroje a zariadenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
strojárske technológie a materiály (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
výrobná technika - environmentálna výrobná technika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
výrobná technika - environmentálna výrobná technika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výrobná technika - výrobné stroje a zariadenia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
výrobné technológie - strojárske technológie a materiály (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výrobné technológie - výrobné systémy a manažérstvo kvality (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výrobné technológie-strojárske technológie a materiály (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
Kontakt
Námestie slobody 17
81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Web: www.sjf.stuba.sk
Tel.: 02/57296111
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie