Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
analytická chémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
anorg. technol. a mat.- anorganické technológie a materiály (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
anorganická chémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
automat.-autom.,informatiz.a manažm.v chémii a v potrav. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
automatizácia - riadenie procesov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
automatizácia-automatiz.a informatiz.v chémii a v potravin. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biochémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
biotechnológie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
biotechnológie - biochémia biomedicínske technológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biotechnológie - biotechnológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
biotechnológie - biotechnológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biotechnológie - biotechnológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
biotechnológie-biotechnológia a potravinárska technológ. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
ch.-bioch.a biofyz.ch. pre farmaceutické aplik. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
chem.techn.-riad.technol. procesov v chémii a potravinárstve (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
chem.technológie - technológie ochrany životného prostredia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
chémia - chémia, medicínska chémia a chemické materiály (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
chémia - technická chémia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
chémia a technológia požívatín (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
chémia a technológia životného prostredia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
chemická fyzika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
chemické inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
chemické inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
chemické inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
chemické technológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
chemické technológie - prírodné a syntetické polyméry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
chemické technológie-ochrana materiálov a objektov dedičstva (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzikálna chémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
makromolekulová chémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
organická chémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
organická technológia a technológia palív (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
potravinárstvo - potraviny, hygiena, kozmetika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
potravinárstvo - potraviny, výživa, kozmetika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
potravinárstvo - výživa a hodnotenie kvality potravín (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
t.makr.l.-technol.spr.a nástr.na spr.polymérnych mater. (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
techn.makrom.lát.-ochrana materiálov a objektov dedičstva (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
technológia makromolekulových látok-technol.polymérnych mat. (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
teoretická a počítačová chémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
Kontakt
Radlinského 9
81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Web: www.fchpt.stuba.sk
Tel.: 02/52923011
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie