Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
anatómia, histológia a embryológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
anesteziológia a resuscitácia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
chirurgia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
dermatovenerológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
farmakológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
gynekológia a pôrodníctvo (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
klinická farmakológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
lekárska biofyzika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
neurológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
normálna a patologická fyziológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
ošetrovateľstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
ošetrovateľstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
ošetrovateľstvo (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
patologická anatómia a súdne lekárstvo (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
pediatria (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
pôrodná asistencia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
pôrodná asistencia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
urológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
verejné zdravotníctvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
verejné zdravotníctvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
verejné zdravotníctvo (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
vnútorné choroby (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
všeobecné lekárstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
zubné lekárstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
zubné lekárstvo (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
Kontakt
Malá hora 2
03601 Martin
Web: www.jfmed.uniba.sk
E-mail: stud@jfmed.uniba.sk
Tel.: 043/2633309
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie