Pedagogická fakulta UK

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
cudzie jaz.a kul.-cudzie jazyky a kultúry-komparatistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
cudzie jaz.a kul.-cudzie jazyky a kultúry-komparatistika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - románske jazyky a kultúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - románske jazyky a kultúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
liečebná pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
liečebná pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
logopédia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
logopédia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
odb.did.-didaktika umelecko-výchovných predmetov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
odborová didaktika - didaktika cudzích jazykov a literatúr (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
odborová didaktika - didaktika dejepisu (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
pedagogika - sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
predšk. a element.pedag.-učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
predškolská a elementárna pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
predškolská a elementárna pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
psych.-psychol.a kariér.porad.pre jednotl.s postihnutím (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
sociálna práca (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
sociálna práca (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
sociálna práca (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
špeciálna pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
špeciálna pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
špeciálna pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a náboženskej vých. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a nemeck. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a tal.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a výtvarnej edukácie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a l. a výtvarn. edukácie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit. a hudby (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit. a nem. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a literatúry a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a literatúry a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. franc. jaz. a lit. a angl.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. francúzskeho jaz. a lit. a angl. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz. a literatúry a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz.a lit.a výtvarn. edukácie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jazyka a lit. a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jazyka a lit. a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jazyka a literatúry a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jazyka a literatúry a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jazyka a literatúry a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. psychológie a anglického jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. psychológie a nemeckého jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. psychológie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. psychológie a slovenského jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. psychológie a španielskeho jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz. a lit. a angl.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz. a lit. a nem. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz. a lit. a špan.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz.a lit. a franc.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven.jaz.a lit. a výtvarnej edukácie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a angl. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a franc. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a špan. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a literat. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz.a lit. a hudby (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz.a lit. a nemec. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz.a lit. a výtvarnej edukácie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a lit. a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a literat. a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a literatúry a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a literatúry a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. španiel. jaz. a lit. a angl. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. španielskeho jaz. a lit. a angl. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. španielskeho jaz. a lit. a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. španielskeho jazyka a lit. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. španielskeho jazyka a lit. a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. španielskeho jazyka a literatúry a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u.sloven. jaz. a lit. a vých. k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.slovensk. jaz. a lit. a tal. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.slovenského jaz. a lit. a vých. k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u.výchovy k občianstvu a výtvarná edukácia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. psychológie a anglického jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. psychológie a francúzskeho jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. psychológie a nemeckého jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. výchovy k občianstvu a nemecký jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. výchovy k občianstvu a špan. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč.histórie a talianskeho jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč.výchovy k občianstvu a angl.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč.výchovy k občianstvu a nem. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit psychológie a španielskeho jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. anglického jazyka a lit. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. anglického jazyka a literat. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. psychológie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. výchovy k občianstvu a angl. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. výchovy k občianstvu a fran. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. výchovy k občianstvu a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. výchovy k občianstvu a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a hudby (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a výtvarná edukácia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a výtvarná edukácia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a hudby (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a výtvarná edukácia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a výtvarná edukácia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo výchovy k občianstvu a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo výchovy k občianstvu a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo výchovy k občianstvu a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.predm.-učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akadem. predm.-učit. anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akademic. predm.-učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč.hudby a talianského jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. výtvarnej edukácie a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-výtv. edukácia a uč.tal.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učit. akademických predm.-uč. anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej edukácii (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarnej edukácii (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudby (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo psychológie a talianského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a hudby (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo hudby a výtvarná edukácia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
Kontakt
Račianska 59
83102 Bratislava - mestská časť Rača
Web: www.fedu.uniba.sk
E-mail: sd@fedu.uniba.sk
Tel.: 02/49287207
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie