Prírodovedecká fakulta UK

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
analytická chémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
anorganická chémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
antropológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
aplikovaná geofyzika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
biochémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
biológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
biológia - antropológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biológia - Biological Chemistry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
biológia - botanika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biológia - fyziológia rastlín (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biológia - fyziológia živočíchov a etológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biológia - genetika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biológia - medicínska biológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
biológia - mikrobiológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biológia - molekulárna biológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biológia - systematická biológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
biológia - virológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biológia - zoológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biotechnológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biotechnológie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
botanika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
chémia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
chémia - analytická chémia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
chémia - anorganická chémia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
chémia - biochémia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
chémia - biochémia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
chémia - fyzikálna chémia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
chémia - jadrová chémia a rádioekológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
chémia - organická a bioorganická chémia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
chémia - teoretická a počítačová chémia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
chemická fyzika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyz.geog.a geoekol.-fyz.geografia,geoekol.a geoinformatika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
fyzikálna chémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
fyziológia rastlín (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
fyziológia živočíchov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
genetika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
geog.-geog.a demog.v štát.správe a samospráve (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geografia - fyzická geografia a geoinformatika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
geografia - geografia, geoinformatika a kartografia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geografia-geograf.,rozvoj regiónov a európska integrácia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geografia-geografia a geoekológia pre plánovanie krajiny (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geografia-humánna geog.a demogr.v štátn. správe a samospráve (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
geografia-reg.geogr.,rozvoj regiónov a európska integrácia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
geológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geológia - aplikovaná a environmentálna geofyzika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
geológia - dynamická geológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
geológia - inžinierska geológia a hydrogeológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
geológia - ložisková geológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
geológia - mineralógia a petrológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
geológia - paleobiológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geológia - paleontológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
geológia - pedológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
humánna geografia - humánna geografia a demografia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
inžinierska geológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
jadrová chémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
ložisková geológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
mikrobiológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
mineralógia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
molekulárna biológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
ochrana a využívanie krajiny - Environmental Studies (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
odborová didaktika-didaktika biológie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
odborová didaktika-didaktika chémie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
organická chémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
paleontológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
pedológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
petrológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
regionálna geografia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
tektonika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
tektonika - sedimentológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
teoretická a počítačová chémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a anglického jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a nemeckého jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. chémie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. chémie a nemeckého jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a anglického jaz. a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a nemeckého jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. geografie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. geografie a nemeckého jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. chémie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. chémie a nemeckého jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo chémie a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo chémie a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo chémie a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo chémie a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo enviromentalistiky a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a chémie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo chémie a fyziky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
vedy o Zemi - ekonomická, sociálna a politická geografia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
vedy o Zemi - geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
virológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií- ekológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
zoológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
Kontakt
Mlynská dolina 1
84215 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Web: www.fns.uniba.sk
E-mail: sekrdek@fns.uniba.sk
Tel.: 02/60296672
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie