Filozofická fakulta UK

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
andragogika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
archeológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
archeológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
archeológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
archívnictvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
archívnictvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
dej.a teória výtv.um.a arch. - dejiny umenia-muzeológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
dejiny a teória umenia - dejiny umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
dejiny a teória umenia - dejiny umenia-história (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
dejiny filozofie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
estetika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
estetika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
estetika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
etnológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
etnológia - etnológia a kultúrna antropológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
etnológia - etnológia a kultúrna antropológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
etnológia - etnológia-filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
etnológia - etnológia-história (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
etnológia - etnológia-muzikológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
etnológia - etnológia-religionistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
etnológia-etnológia-muzeológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filológia - anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filológia - anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filológia - arabský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
filológia - arabský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filológia - fínsky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filológia - francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
filológia - grécky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filológia - grécky jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filológia - latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filológia - latinský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filológia - portugalský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filozofia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
filozofia - filozofia - religionistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filozofia - filozofia-sociológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filozofia-filozofia-história (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
história - história - informačné štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história - história - muzeológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história - história - religionistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história - história-slovanské štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
klasické jazyky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
klinická psychológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
kniž.-infor.štúd.-informačné štúdiá-muzeológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
knižnično-informačné štúdiá - informačné štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
knižnično-informačné štúdiá - informačné štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
knižnično-informačné štúdiá - knižničná a informačná veda (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
kulturológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
kulturológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
kulturológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
literárna veda (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
masmediálne štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
masmediálne štúdiá - marketingová komunikácia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
masmediálne štúdiá - marketingová komunikácia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
muzeológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
muzeológia - muzeológia a kultúrne dedičstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
muzeológia-muzeológia a kultúrne dedičstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
muzikológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
muzikológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
muzikológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
neslov.jaz.a lit.-maď.jazyk-editorstvo a vydavateľs.prax (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslov.jaz.a lit.-maď.jazyk-editorstvo a vydavateľs.prax (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
orient.jaz.a kul.-východoázijské jaz. a kultúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
orient.jaz.a kul.-východoázijské jaz. a kultúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
orientálne jazyky a kultúry - východoázijské štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
politológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
politológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
politológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
pomocné vedy historické (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.- fínsky jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.- fínsky jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-bulharský jaz. a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-nemecký jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.- slovenský jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-maďarský jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-nemecký jazyk a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský j.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský jaz.a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ruský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz. a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-švédsky jaz.a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-arabský jaz.a kult. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-bulharský jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-holandský jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-arabský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-arabský jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-slovenský.j. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-bulharský jazyk a kul.-ruský jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-bulharský jazyk a kul.-ruský jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky ja.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-ruský jazyk a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-ruský jazyk a kul. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-slovenský jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-francúzsky j.a kul.-porugalský j.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-španielsky jaz a kul. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-taliansky jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-holandský j.a kul . (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-rumunský j. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský j. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský jaz. a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-taliansky j.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-francúzsky jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-grécky jaz. a kul.-latinský jaz. a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-holandský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-holandský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-holandský jaz.a kul.a chorvátsky j.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-maďarský jaz.a kul.-slovenský jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul.-slovenský jazyk a kul. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-španielsky jaz. a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-taliansky jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-ruský jaz. a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-slovenský jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-španielsky jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-švédsky jaz. a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-taliansky jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-švédsky jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-rumunský jaz. a kul.-španielsky jaz.a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-rumunský jaz.a kul.-španielsky jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-rumunský jaz.a kul.-taliansky jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-taliansky jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-španielsky j.a kul.-portugalský j.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-taliansky jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-španielsky jaz.a kul.-taliansky j. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo - translatológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
psychológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
psychológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
religionistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
religionistika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
religionistika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
slovanské jazyky a lit.-ruské a východoeuropské štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slovanské jazyky a literatúry - slavistika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
slovanské jazyky a literatúry - slovanské štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slovanské jazyky a literatúry - slovanské štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
slovanské jazyky a literatúry - stredoeurópske štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slovanské jazyky a literatúry - stredoeurópske štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
slovanské jazyky a literatúry-ruské a východoeuropské štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
slovenské dejiny (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
slovenský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slovenský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
slovenský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
slovenský jazyk a literatúra - slovakistické štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slovenský jazyk a literatúra - slovenská literatúra (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
sociológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
sociológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
sociológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
systematická filozofia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
teória a dejiny žurnalistiky (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a maďar. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a nemeck. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a slov. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit. a nem. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a maďar.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a slov.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. chémie a slovenského jaz. a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. filozofie a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jaz.a lit. a nem. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jaz.a lit. a slov.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz. a lit. a sloven. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz.a lit. a slov. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. anglického jazyka a literatúry a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. filozofie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. histórie a nemeckého jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. pedagogiky a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč.histórie a maďarského jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč.histórie a nemeckého jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč.histórie a slovenského jazyka a liter. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč.histórie a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. anglického jazyka a lit. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. anglického jazyka a literat. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. filozofie a maďarského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo filozofie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo filozofie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akadem. predm.-učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. estetick. vých.a slov.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. estetickej vých.a maď.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo filozofie a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
všeobecná jazykoveda (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
všeobecné dejiny (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
žurnalistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
žurnalistika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
Kontakt
Gondova 2
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Web: www.fphil.uniba.sk
E-mail: Anton.Elias@fphil.uniba.sk
Tel.: 02/52920239
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie