Filozofická fakulta KU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filozofia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
filozofia-filozofia-história (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
história - história - slovenský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
nesl.jaz.a lit. - germanistika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
nesl.jaz.a lit.-anglistika a amerikanistika-germanistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
nesl.jaz.a lit.-germanistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslov.jaz.a lit.-anglistika a amerikanistika-filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslovanské jazyky a lit.-anglistika a amerikanistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - história (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslovanské jazyky a literatúry-anglistika a amerikanistika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
politológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
politológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
psychológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
psychológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
slovenské dejiny (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
slovenský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slovenský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
systematická filozofia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
teória a dejiny žurnalistiky (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a slov. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a tal.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit. a nem. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a nábožensk. vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a slov.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz. a lit. a sloven. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz. a literatúry a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz.a lit. a nábožensk. vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz.a lit. a slov. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz. a lit. a rus. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven.jaz. a lit. a náboženskej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a náboženskej vých. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a výtvarnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz.a lit.a výtvarnej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a lit. a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a lit. a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a lit. a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a literat. a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a literatúry a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u.slovensk. jaz. a lit. a tal. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. anglického jazyka a literatúry a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč.histórie a slovenského jazyka a liter. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč.histórie a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. anglického jazyka a lit. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. anglického jazyka a literat. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. filozofie a nemeckého jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo filozofie a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo filozofie a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akadem. predm.-učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudobnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudobnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
žurnalistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
žurnalistika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
Kontakt
Hrabovská cesta 1/1652
03401 Ružomberok 1
Web: http://ff.ku.sk
Tel.: 044/4322708
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie