Fakulta TV a športu UK

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
organizácia a riadenie športu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
šport (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - kondičné trénerstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - kondičné trénerstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
šport - šport pre zdravie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - šport pre zdravie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
šport - športový manažment (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - trénerstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - trénerstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
šport - trénerstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
športová edukológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
športová humanistika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
športová kinantropológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a angl.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a anglick. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a nem. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a slov.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a slovens.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo telesnej výchovy a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
Kontakt
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9
81469 Bratislava 1
Web: www.fsport.uniba.sk
E-mail: mesarosova@fsport.uniba.sk
Tel.: 02/54411624
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie