Fa matem.fyz. a inf. UK

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
aplikovaná informatika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
aplikovaná informatika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
aplikovaná matematika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
aplikovaná matematika - ekonomická a finančná matematika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
aplikovaná matematika - manažérska matematika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
aplikovaná matematika-ekonomicko-finančná matem. a modelovanie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
aplikovaná matematika-manažérska matematika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
astronómia - astronómia a astrofyzika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
biofyzika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
diskrétna matematika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
fyz.-environ.f.a obnov.zdr.energ.,meteorol.a klimatológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
fyzika - astronómia a astrofyzika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzika - astronómia a astrofyzika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzika - biofyzika a chemická fyzika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzika - biomedicínska fyzika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
fyzika - biomedicínska fyzika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzika - fyzika plazmy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzika - fyzika tuhých látok (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzika - jadrová a subjadrová fyzika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzika - optika, lasery a optická spektroskopia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzika - Physics of the Earth (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzika - teoretická fyzika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzika - teoretická fyzika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzika kondenzovaných látok a akustika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
fyzika plazmy (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
fyzika-obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyz. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geofyzika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
geometria a topológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
informatika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
informatika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
informatika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
informatika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
informatika - bioinformatika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
jadrová a subjadrová fyzika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
kognitívna veda (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
kvant.elektr.a opt.-kvant.elektron.a opt.a opt.spektroskopia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
matematika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
matematika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
matematika - počítačová grafika a geometria (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
meteorológia a klimatológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
numerická analýza a vedecko-technické výpočty (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
štatistika - poistná matematika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
štatistika - pravdepodobnosť a matematická štatistika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
teória vyučovania fyziky (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
teória vyučovania informatiky (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
teória vyučovania matematiky (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.akad.pred.-uč. matematiky a deskriptívnej geometrie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. matematiky a deskriptívnej geometrie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a fyziky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a fyziky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo fyziky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo matematiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
všeob.fyz.a matem.fyz.-teoret.fyz. a matemat. fyzika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
všeobecná fyzika a matematická fyzika-environmentálna fyzika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
Kontakt
Mlynská dolina
84248 Bratislava 4
Web: www.fmph.uniba.sk
E-mail: so@fmph.uniba.sk
Tel.: 02/65427086
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie