Stavebná fakulta STU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
aplikov. matem.-matematické a počítačové modelovanie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
aplikovaná matematika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
aplikovaná matematika-matematicko-počítačové modelovanie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
aplikovaná matematika-matematicko-počítačové modelovanie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
aplikovaná mechanika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
geodézia a kartografia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geodézia a kartografia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
geodézia a kartografia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
geodézia a kartografia-geodézia,kartografia a kataster (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
inž.konštr.a dopravné stavby-teória a konštr.inž. stavieb (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
inž.konštrukcie a dopravné stavby-nosné konštrukcie stavieb (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
krajinárstvo (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
krajinárstvo - krajinárstvo a krajinné plánovanie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
krajinárstvo - krajinárstvo a krajinné plánovanie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
pozemné stavby - architektonické konštrukcie a projektovanie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
pozemné stavby - pozemné stavby a architektúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
pozemné stavby - pozemné stavby a architektúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
pozemné stavby - technické zariadenia budov (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
pozemné stavby - teória a konštrukcie pozemných stavieb (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
pozemné stavby - teória a technika prostredia budov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
stavebníctvo - technológia stavieb (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
stavebníctvo - technológia stavieb (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
stavebníctvo - technológie a manažérstvo stavieb (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
stavebníctvo – civil engineering (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
stavebníctvo – civil engineering (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
stavebníctvo – stavby na tvorbu a ochranu prostredia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
vodné stavby - vodné stavby a vodné hospodárstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
vodné stavby - vodné stavby a vodné hospodárstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
vodné stavby - vodohospodárske inžinierstvo (jednoodborové) (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
Kontakt
Radlinského 11
81368 Bratislava 1
Web: www.svf.stuba.sk
Tel.: 02/59274+kl.
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie