Fakulta PEDAS ŽU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
doprava (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
doprava - cestná doprava (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
doprava - cestná doprava (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
doprava - dopravná technika a technológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
doprava - letecká doprava (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
doprava - letecká doprava (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
doprava - profesionálny pilot (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
doprava - technológia údržby lietadiel (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
doprava - vodná doprava (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
doprava - vodná doprava (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
doprava - železničná doprava (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
doprava - železničná doprava (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
dopravné služby (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
dopravné služby - dopravné služby v osobnej doprave (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
dopravné služby - zasielateľstvo a logistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
dopravné služby - zasielateľstvo a logistika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
ekonomika a manažment podniku (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
ekonomika a manažment podniku (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
ekonomika a manažment podniku (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
finančný manažment (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
finančný manažment (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
odvet.ekonom.a manažm.-elektronický obchod a manažment (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
odvetové ekonomiky a manažm.-elektronický obchod a manažment (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
odvetvové a prierez.ek.-ekonomika dopravy, spojov a služieb (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
poštové technológie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
poštové technológie - poštové inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
poštové technológie - poštové technológie a služby (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
Kontakt
Univerzitná 1
01026 Žilina 1
Web: http://fpedas.uniza.sk
E-mail: dekan@fpedas.uniza.sk
Tel.: 041/5133051
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie