Fa humanitných vied ŽU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
knižnično-inform.štúd.-mediamatika a kultúrne dedičstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
knižnično-inform.štúd.-mediamatika a kultúrne dedičstvo (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
knižnično-informačné štúdiá-mediamatika a kultúrne dedičstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
pedagogika - sociálna pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
pedagogika - sociálna pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
teológia - misijná práca s deťmi a mládežou (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a nábožensk. vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.anglic.jaz.a lit.a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.anglického jaz.a lit. a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč.výchovy k občianstvu a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. vých. k občianstvu a nábož. vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akademických predm.-učiteľstvo výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
Kontakt
Univerzitná 1
01026 Žilina 1
Web: http://fpv.uniza.sk
E-mail: educationt@fpv.uniza.sk
Tel.: 041/5136111
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie