Filozofická fakulta UKF

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
archeológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
archeológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
archeológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - lingvodidaktika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - nemčina v hospodárskej praxi (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - taliansky jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - taliansky jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
dejiny filozofie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
estetika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
estetika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
estetika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
etika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
etika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
etika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
etika - aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
etika - aplikovaná etika-etika profesijných činností (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
etika-aplikovaná etika-etická expertíza a etické poradenstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
etnológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
etnológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
etnológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
etnológia - hudobná a tanečná folkloristika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filozofia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
história (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
história (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
história - história - archeológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
kulturológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
kulturológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
kulturológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
kulturológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
kulturológia - kulturológia-riadenie kultúry a turizmu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
kulturológia - kulturológia-riadenie kultúry a turizmu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
kulturológia - riadenie kultúry a turizmu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
kulturológia - riadenie kultúry a turizmu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
masm.štúd.-masmed.št.s integrovaným vyučovaním fran.jaz. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
masmediálne štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
masmediálne štúdiá - digitálna marketingová komunikácia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
masmediálne štúdiá - marketingová komunikácia a reklama (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
masmediálne štúdiá - marketingová komunikácia a reklama (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
masmediálne štúdiá - marketingová komunikácia a reklama (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
muzeológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
muzeológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
muzeológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
neslovanské jaz. a lit.-anglický jaz. v odbornej komunikácii (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
neslovanské jazyky a literatúry - anglistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslovanské jazyky a literatúry - anglistika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
politológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
politológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
politológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
politológia - euroázijské štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
politológia - politológia-filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-nemecký jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.- slovenský jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-nemecký jazyk a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ruský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský j. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský jaz. a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-nemecký jazyk a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-slovenský jazyk a kul.-ruský jazyk a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-slovenský jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo - taliansky jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo - translatológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
slov.j.a l.-rus.jaz.v interk.a obch.kom.-euroázijské štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slovan.jaz.a lit.-rus.jaz.v interkultúrnej a obch.komun. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slovan.jaz.a lit.-ruský jaz.v interkultúrnej a obch.komunik. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
slovan.jaz.a lit.-slavistika-slovanské jazyky (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
slovanské jazyky a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
slovenské dejiny (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
slovenský jazyk a lit. - editorstvo a vydavateľská prax (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slovenský jazyk a lit. - editorstvo a vydavateľská prax (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
slovenský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slovenský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
slovenský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
slovenský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
sociológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
sociológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
teór.lit.a dej.konkr.nár.lit.-nár.lit.ako súč.medzilit.spol. (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.akad.pred.-u. angl.jaz. a lit. a náboženskej vých. (kat.) (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a estetickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a etickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a franc. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a nemeck. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a rusk. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a tal.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a talian.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a l. a estetickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit. a nem. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a franc.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a nábožensk. vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a rusk. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. franc. jaz. a lit. a tal. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. francúzskeho jaz. a lit. a rusk. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz. a lit. a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz. a lit. a ruského jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz. a lit. a vých. k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz. a literatúry a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz.a lit. a rusk. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jazyka a lit. a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jazyka a literatúry a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jaz. a lit. a estetickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jaz. a lit. a estetickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jaz. a lit. a španiel. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jaz.a lit. a nábožensk. vých.(kat.) (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jazyka a lit. a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jazyka a lit. a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jazyka a literatúry a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz. a lit. a angl.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz. a lit. a estetickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz. a lit. a nem. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz. a lit. a rus. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz. a lit. a špan.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz.a lit. a nábož. vých.(kat.) (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a angl. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a estetickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a rusk. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a literat. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz.a lit. a etickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz.a lit. a nemec. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz.a lit.a nábož.vých.(katol.) (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a lit. a etickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a literatúry a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. španiel. jaz. a lit. a angl. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. španiel. jaz. a lit. a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. španiel. jaz. a lit.a nábož.vých.(kat.) (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. španielskeho jaz. a lit. a angl. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. španielskeho jaz. a lit. a nem. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. španielskeho jaz.a lit. a etickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u..francúzsk. jaz. a lit. a etickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.anglic.jaz.a lit.a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.anglického jaz.a lit. a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u.nemeckého jaz.a lit. a vých.k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.ruského jaz.a lit. a talianského jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u.ruského jaz.a lit. a vých. k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.ruského jazyka a lit. a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u.sloven. jaz. a lit. a vých. k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.slovenského jaz. a lit. a vých. k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u.talianskeho jaz. a lit. a etickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.talianskeho jaz.a lit. a estetickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. francúzskeho jazyka a literat. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. talianskeho jazyka a literatúry a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. anglického jazyka a lit. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. anglického jazyka a literat. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. ruského jazyka a literatúry a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. estetickej vých. a etickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. estetickej vých. a franc.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. nábož.vých. a francúzsk.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. náboženskej výchovy a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. estetickej výchovy a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. etickej výchovy a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. etickej výchovy a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. náboženskej výchovy a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo etickej výchovy a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
žurnalistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
žurnalistika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
Kontakt
Štefánikova 67
94901 Nitra 1
Web: www.ff.ukf.sk
E-mail: dekanatff@ukf.sk
Tel.: 037/7754201
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie