Filozofická fakulta KU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filozofia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
filozofia-filozofia-história (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
neslov.jaz.a lit.-anglistika a amerikanistika-filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslovanské jazyky a lit.-anglistika a amerikanistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
psychológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
psychológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
slovenské dejiny (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
slovenský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
systematická filozofia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
teória a dejiny žurnalistiky (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a náboženskej vých. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a nemeck. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a rusk. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a slov. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a tal.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a talian.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit. a nem. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit. a výtvarnej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a rusk. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a slov.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. filozofie a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz. a lit. a sloven. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz.a lit. a slov. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz. a lit. a rus. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven.jaz. a lit. a náboženskej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a náboženskej vých. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz.a lit.a výtvarnej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a lit. a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a lit. a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a literat. a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a literatúry a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a literatúry a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u.slovensk. jaz. a lit. a tal. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč.histórie a slovenského jazyka a liter. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč.histórie a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. anglického jazyka a lit. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo filozofie a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo histórie a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudobnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudobnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
žurnalistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
žurnalistika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
Kontakt
Hrabovská cesta 1652
03401 Ružomberok
Web: http://ff.ku.sk
Tel.: 044/4322708
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie