Strojnícka fakulta ŽU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
č.a mech.str.-počítačové modelovanie a mechanika strojov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
časti a mechanizmy strojov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
dopravné stroje a zariadenia-konštrukcia strojov a zariadení (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
en.str.a zariad.-energ.a environmentálna technika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
energetické stroje a zariadenia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
energetické stroje a zariadenia - technika prostredia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
mot.voz.,koľaj.voz.,lode a lietadlá-vozidlá a motory (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
mot.voz.,koľaj.voz.,lode a lietadlá-vozidlá a motory (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
mot.voz.,koľajové vozidlá,lode a lietadlá-koľajové vozidlá (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
priemyselné inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
priemyselné inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
priemyselné inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
str.-materiály a technológie v automobilovej výrobe (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
stroj.technológie a mat.-automatizované výrobné systémy (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
strojárske technológie a materiály-strojárske technológie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
strojárske technológie a materiály-technické materiály (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
strojárstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
strojárstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
strojárstvo - automatizované výrobné systémy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
strojárstvo - obrábanie a ložisková výroba (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
strojárstvo - strojárske technológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
strojárstvo - strojárske technológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
strojárstvo - technické materiály (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
strojárstvo-počítačové konštruovanie a simulácie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
strojárstvo-počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
Kontakt
Univerzitná 1
01026 Žilina
Web: fstroj.uniza.sk
E-mail: dsjf@fstroj.uniza.sk
Tel.: 041/5132501
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie