Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
automatizácia - automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
automatizácia - riadenie procesov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
ban.geol.a geol.pr.-technol.v naftáren.a plynáren.priem. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
ban.geol.a geol.pr.-technol.v naftárenskom a plynáren.priem. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
baníctvo - baníctvo a geotechnika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
baníctvo - ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
baníctvo - technológie baníctva a tunelárstva (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
baníctvo - zachranárska, požiarna a bezpečnostná technika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
baníctvo-zachranárska,požiarna a bezpečnostná technika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
banská geológ.a geolog.priesk.-geológ.a region.rozvoj (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
banská geológia a geolog. prieskum-geologické inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
banská geológia a geologický prieskum (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
banské meračstvo a geodézia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
geodézia a kartografia-geodézia a geografické infor.sys. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geodézia a kartografia-geodézia a kataster nehnuteľností (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geodézia a kartografia-inž.geodézia a kataster nehnuteľností (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
logistika - dopravná logistika podniku (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
logistika - dopravná logistika podniku (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
logistika - komerčná logistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
logistika - priemyselná logistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
logistika - priemyselná logistika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
logistika - priemyselná logistika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
mineralurgia - mineralurgia a environmentálne technológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
mineralurgia - mineralurgia a environmentálne technológie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
mineralurgia - ochrana život. prostred.a ekotechn. surovín (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
mineralurgia - surovinové inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
získ. a spracov. zemských zdrojov-ekonomika zemských zdrojov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
získ.a spr.zem.zdr.-informatizácia proces.získ.a sprac.sur. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
získ.a spr.zem.zdr.-riad.kval.proces.získ.a sprac.sur. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
získ.a spr.zem.zdr.-riad.kval.procesov získav.a sprac.sur. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
získ.a spr.zem.zdr.-riad.procesov získavania a spracov. sur. (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
získ.a spr.zem.zdr.-využív.alternatívnych zdroj.energie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
získ.a sprac.zem.zdrojov-využív. a ochrana zemských zdrojov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
získ.a sprac.zem.zdrojov-využív.alternatívnych zdroj.energie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
získav.a sprac.zem.zdrojov-manažérstvo zemských zdrojov (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
získav.a sprac.zemských zdrojov-manažérstvo zemských zdrojov (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
získav.a spracov.zemských zdrojov-manažérstvo procesov (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
získavanie a spracovanie zemských zdrojov - hospodárenie s vodou v komunálnej sfére (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
získavanie a spracovanie zemských zdrojov-geoturizmus (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
získavanie a spracovanie zemských zdrojov-geoturizmus (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
Kontakt
Letná 27
04001 Košice - mestská časť Sever
Web: www.fberg.tuke.sk
Tel.: 055/6021111

Zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnou vzdelávacou cestou:

Zamestnania, pre ktoré je tento odbor alternatívnou vzdelávacou cestou:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie