Drevárska fakulta TU Z

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
dizajn - dizajn nábytku a bývania (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
dizajn - dizajn nábytku a interiéru (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
dizajn - dizajn nábytku a interiéru (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
drevárstvo - drevárske inžinierstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
drevárstvo - drevárstvo s podporou informačných technológií (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
drevárstvo - manažment drevárskej a nábytkárskej výroby (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
drevárstvo - spracovanie dreva (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
drevárstvo - tvorba a konštrukcia nábytku (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
drevárstvo - tvorba a konštrukcia nábytku (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
ek.a man.podn.-ekon.a man.podn.drevosprac.priemyslu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
ek.a man.podn.-ekon.a man.podn.drevospracujúceho priemyslu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
konštr.a proc. výr. drev.výr.-drevené stavby (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
konštr.a proc. výr. drev.výr.-drevené stavby (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
ochrana osôb a majetku-protipožiarna ochrana a bezpečnosť (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
štruktúra a vlastnosti dreva (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
technológia spracovania dreva (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
záchranné služby - protipožiarna ochrana a bezpečnosť (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
záchranné služby - protipožiarna ochrana a bezpečnosť (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
Kontakt
T. G. Masaryka 24
96053 Zvolen
Web: www.tuzvo.sk
Tel.: 045/5206344

Zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnou vzdelávacou cestou:

Nenašli sa žiadne zamestnania, pre ktoré je tento odbor alternatívnou vzdelávacou cestou

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie