Technická fakulta SPU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
automobilová doprava (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
dopr.stroj.a zar.-automobilové dopravné systémy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
doprav.stroj.a zar.-prev.doprav.a manipulačných strojov (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
dopravné stroje a zariadenia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
mech.poľn.a lesn.výr.-technika a mechanizácia poľnohosp.výr. (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
poľn.a lesn.techn.-obchodovanie a podnikanie s technikou (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
poľn.a lesn.techn.-obchodovanie a podnikanie s technikou (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
poľnohospod. a lesnícka technika-poľnohopodárska technika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
strojárske technológie a materiály-výrobné technológie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
výr.techn.-kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
výr.techn.-kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výr.technika-riadiace systémy vo výrobnej technike (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
výr.technika-riadiace systémy vo výrobnej technike (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
výr.technika-riadiace systémy vo výrobnej technike (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
výrobné technológie - výrobné technológie pre automobilový priemysel (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
Kontakt
Trieda Andreja Hlinku 2
94976 Nitra
Web: www.mf.uniag.sk
Tel.: 037/6508588
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie