Národohospodárska fakulta EU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
ekonomická teória (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
ekonomická teória - hospodárska politika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
financie - financie a bankovníctvo (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
financie, bankovn.a invest.-daňovníctvo a daňové poradenstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
financie, bankovníctvo a investovanie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
financie, bankovníctvo a investovanie-bankovníctvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
financie, bankovníctvo a investovanie-financie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
financie, bankovníctvo a investovanie-medzinárodné financie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
národné hospodárstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
národné hospodárstvo - ekonómia a právo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
národné hospodárstvo-hospodárska politika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
národné hospodárstvo-ľudské zdroje a sociálny manažment (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
národné hospodárstvo-sociálny rozvoj a sociálna politika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
poisťovníctvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
poisťovníctvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
verejná správa a regionálny rozvoj (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
verejná správa a regionálny rozvoj (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
verejná správa a regionálny rozvoj (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
Kontakt
Dolnozemská cesta 1
85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Web: nhf.euba.sk
E-mail: sivak@dec.euba.sk
Tel.: 02/62412302
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie