Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
organizácia a riadenie športu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
šport - kondičné trénerstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - kondičné trénerstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
šport - šport pre zdravie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - šport pre zdravie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
šport - športový manažment (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - trénerstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - trénerstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
športová edukológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
športová kinantropológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.akademic. predm.-učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a angl.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a anglick. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a nem. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a slov.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých.a nábožensk. vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo telesnej výchovy a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
Kontakt
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Web: www.fsport.uniba.sk
E-mail: mesarosova@fsport.uniba.sk
Tel.: 02/54411624

Zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnou vzdelávacou cestou:

Zamestnania, pre ktoré je tento odbor alternatívnou vzdelávacou cestou:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie