Fa prírodných vied UKF

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
aplikovaná informatika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
aplikovaná informatika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
biológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
fyzika - fyzika materiálov (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzika kondenzovaných látok a akustika - fyzika materiálov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
geografia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
geografia - geografia v regionálnom rozvoji (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geografia - geografia v regionálnom rozvoji (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
geológia - technická mineralógia - gemológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
molekulárna biológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
ochrana a využ.krajiny-ochr. a využívanie prírody a krajiny (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
ochrana a využívanie krajiny (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
odborová didaktika - teória vyučovania chémie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
štat.-matemat.-štat.a inform.met.v ekonóm.a finančníctve (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
štat.-matemat.-štat.a inform.met.v ekonóm.a finančníctve (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
teória vyučovania fyziky (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
teória vyučovania informatiky (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
teória vyučovania matematiky (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a anglického jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a francúzskeho jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a nemeckého jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a španielskeho jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a španielskeho jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. chémie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. chémie a nemeckého jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. chémie a slovenského jaz. a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ekológie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. fyziky a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a anglického jaz. a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a francúzskeho jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a nemeckého jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a španielskeho jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a talianskeho jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. matematiky a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. matematiky a nemeckého jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a nemeckého jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. geografie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. geografie a nemeckého jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. geografie a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. informatiky a anglického jaz. a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. informatiky a anglického jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. matematiky a anglického jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. matematiky a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. matematiky a slovenského jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. chémie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. chémie a nemeckého jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. ekológie a anglického jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. fyziky a anglického jazyka a literetúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. geografie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. informatiky a technickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. informatiky a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. matematiky a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. matematiky a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a chémie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a chémie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a ekológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a ekológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a estetickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a fyziky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo chémie a ekológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo chémie a ekológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo chémie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo chémie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo chémie a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo chémie a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo chémie a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo chémie a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo ekológie a etickeej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo ekológie a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo ekológie a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo ekológie a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a chémie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a chémie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a ekológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a ekológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a ekológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a technickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a chémie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a fyziky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a technickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a chémie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a chémie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a estetickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a fyziky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a fyziky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.aked.pred.-učiteľstvo biológie a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-u.odb. ekon. pred. a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-u.odb.ekon.pred.a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred. a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred. a ekológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred. a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred. a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred. a nábožen. výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred. a techniky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred. a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred. a výtvarného um. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred.a angl.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred.a estetickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred.a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred.a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred.a slov. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo chémie a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo chémie a technickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo chémie a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo fyziky a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo matematiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo odbor. ekon. predmetov a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo odbor. ekon. predmetov a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo odbor. ekon. predmetov a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
Kontakt
Tr.A.Hlinku 1
94974 Nitra 1
Web: www.fpv.ukf.sk
E-mail: dfpv@ukf.sk
Tel.: 037/6408555

Zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnou vzdelávacou cestou:

Nenašli sa žiadne zamestnania, pre ktoré je tento odbor alternatívnou vzdelávacou cestou

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie