Psychológia

Vyberte školu podľa preferovaného regiónu. Ak kliknete na vybranú školu, ktorá daný odbor vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Názov školy
Adresa
Gondova 2
81499 Bratislava 1
Kontakt
E-mail: Anton.Elias@fphil.uniba.sk
Web: www.fphil.uniba.sk
Tel.: 02/52920239
Tel.: 02/59339111
Fax: 02/52966016
Názov školy
Adresa
Tematínska 10
85105 Bratislava
Kontakt
E-mail: studijne.fps@paneurouni.com
Tel.: 02/63533147
Tel.: 02/63533148
Názov školy
Adresa
Hornopotočná 23
91843 Trnava 1
Kontakt
Web: http://fff.truni.sk
Tel.: 033/5939387
Fax: 033/5511128
Názov školy
Adresa
Nám. J.Herdu 2
91701 Trnava 1
Kontakt
Web: www.ucm.sk
Tel.: 033/5565142
Tel.: 033/5565225
Fax: 033/5565120
Názov školy
Adresa
Kraskova 1
94974 Nitra 1
Kontakt
E-mail: dekanatfsv@ukf.sk
Web: www.fsv.ukf.sk
Tel.: 037/6408751
Tel.: 037/907670319
Fax: 037/6408763
Názov školy
Adresa
Hrabovská cesta 1/1652
3401 Ružomberok 1
Kontakt
Web: http://ff.ku.sk
Tel.: 044/4322708
Tel.: 044/4332444
Fax: 044/4332443
Názov školy
Adresa
Ružová 13
97411 Banská Bystrica 1
Kontakt
Web: www.pdf.umb.sk
Tel.: 048/4364111
Fax: 048/4364444
Názov školy
Adresa
Ul.7.novembra 1
8078 Prešov 1
Kontakt
E-mail: philfac@unipo.sk
Web: www.unipo.sk
Tel.: 051/7570111
Tel.: 051/7570824
Fax: 051/7570824
Názov školy
Adresa
Šrobárova 2
4059 Košice 1
Kontakt
Tel.: 055/2347143
Tel.: 055/2342136
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie