Chystáš sa na stáž alebo pracovný pobyt? V najnovšom čísle Bulletinu SAIA sa dozvieš viac

Školy a vzdelávanie
BRATISLAVA (22. január 2016) - SAIA poskytuje záujemcom o štúdium predovšetkým informácie o študijných a výskumných pobytoch v zahraničí. Štipendiá a granty, ktoré SAIA administruje, sú určené väčšinou na krátkodobé alebo dlhodobé pobyty počas štúdia alebo počas výskumnej kariéry.

Záujemcovia často hľadajú v SAIA aj informácie o pobytoch zameraných na získanie pracovných skúseností. Aj preto v januárovom bulletine nájdete základné informácie o takýchto pobytoch. O niektorých, pravidelne sa opakujúcich, informuje SAIA v publikácii Štipendiá a granty, ktorú vydáva v júni (napríklad stáže v nemeckom spolkovom sneme či v NATO alebo iných organizáciách.

Stáže, praxe, tréningové programy a rôzne pracovné pobyty (najčastejšie označované ako internshipy) umožňujú študentom či absolventom získať pracovné skúsenosti v oblasti, ktorú študujú/študovali a môžu pre nich byť prínosom pri získaní práce. Mnohé, najmä veľké a nadnárodné spoločnosti, majú vlastné programy, v rámci ktorých umožňujú absolvovať prax/stáž na svojich pracoviskách (považované aj za „testovanie“ potenciálnych zamestnancov). Informácie spravidla zverejňujú na svojich webových stránkach a stránkach personálnych a poradenských agentúr, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie pracovného servisu. Absolventi veľmi často pri hľadaní trvalej práce neuspejú, lebo zamestnávatelia hľadajú pracovníkov, ktorí už majú pracovné skúsenosti... Jednou z možností, ako získať prax, sú pre študentov napríklad pracovné stáže v rámci programu Európskej únie Erasmus+ alebo stáže v rámci programov študentskej organizácie AIESEC (z francúzskeho Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales – v súčasnosti však používa iba skratku, keďže členstvo v organizácii už nie je obmedzené iba pre študentov odborov zameraných na ekonómiu a obchod). Okrem nich upozorníme na zaujímavé webové stránky, na ktorých záujemcovia získajú bližšie informácie – či už ako sa uchádzať o pracovné pobyty alebo na ktorých je možné vyhľadávať ponuku pracovných ponúk typu stáž, prax, internship.

Študenti majú možnosť absolvovať vo viacerých krajinách aj programy typu „work & travel“/„pracuj a cestuj“. Aj na Slovensku pôsobí viacero agentúr, ktoré takéto pobyty sprostredkovávajú, najčastejšie do USA. Spravidla ide o 4-mesačné pobyty (3 mesiace účastník programu pracuje a mesiac cestuje po krajine a spoznáva ju). Väčšinou však ide o pracovné miesta, ktoré nesúvisia s odborom, ktorý vysokoškolák študuje. Pomôckou pre záujemcov o prácu v zahraničí v rámci Európskej únie je Eures – Európsky portál pre pracovnú mobilitu https://ec.europa.eu/eures/public/sk/ a www.eures.sk. Na portáli je možné v rámci pracovných príležitostí vyhľadávať aj stáže.

Zdrojom informácií pre záujemcov o prácu môže byť aj portál Internetový sprievodca trhom práce - www.istp.sk alebo rôzne veľtrhy, výstavy a informačné dni zamerané na prezentáciu pracovných príležitostí - iKariéra Dni príležitostí (https://dniprilezitosti.sk/), ktoré organizuje študentská organizácia IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) na univerzitnej pôde (8. a 9. marca 2016 v Žiline, 15. a 16. marca 2016 v Košiciach a 6. apríla 2016 v Bratislave) alebo burzy práce, ktoré organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (www.upsvar.sk), napríklad burza práce Chyť sa príležitosti (23. a 24. februára 2016 v Košiciach).
Zdroj: Ján Chlup, zodpovedný redaktor Bulletinu SAIA

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie