Katedra geografie UKF sa podieľala sa tvorbe unikátneho atlasu Tatier

Spravodajstvo
Nitra 20. januára (TASR) – Katedra geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa podieľala na tvorbe unikátneho atlasu Tatier. Publikácia Atlas Tatier – neživá príroda je vôbec prvým dielom tohto druhu týkajúce sa Tatier ako celku. Na jeho tvorbe 15 rokov úzko spolupracovalo viac ako sto odborníkov zo Slovenska i Poľska a po prvýkrát v histórii sa podarilo spojiť výsledky výskumov z obidvoch strán Tatier.

Profesor Martin Boltižiar z nitrianskej UKF je spoluautorom geomorfologickej mapy, znázorňujúcej povrch Tatier. "Aj za týmto účelom bol riešený v rokoch 2013 až 2014 na Katedre geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied UKF medzinárodný projekt s názvom Geomorfologický výskum Tatier ako východisko pre poznanie súčasných zmien vysokohorského prostredia," informovala Jana Krajčovičová z UKF.

Mapa je prvou digitálnou ucelenou geomorfologickou mapou celého územia Tatier v relevantnej mierke. K dispozícii je v troch digitálnych vrstvách (body, línie, plochy) vo vektorovom formáte pre ďalšie využitie v prostredí geografických informačných systémov. Vzhľadom na použitú mierku 1:100.000 sú viaceré formy zgeneralizované, niektoré formy sú vekovo nerozlíšené. „Z tohto dôvodu sa v budúcnosti uvažuje, z hľadiska mapovaných foriem, o vypracovaní podrobnejšej digitálnej geomorfologickej mapy Tatier v mierke 1:50.000, prípadne 1:25.000, ktorá by explicitne zahŕňala aj morfodynamické atribúty,“ skonštatovala Krajčovičová.

Atlas Tatier je rozdelený podľa jednotlivých tém do siedmich častí, a to Tatry ako fyzickogeografický región, Klíma, Vodstvo, Geologická stavba a podzemné vody, Reliéf, Pôdy a Typy prírodného prostredia. Témy sú prezentované v 28 samostatne vyberateľných veľkoformátových mapových listoch formátu A1, ktoré boli zoradené od všeobecných po podrobné. Celkovo obsahuje atlas 82 máp a ďalších 165 ilustrácií. Zaujímavosťou sú unikátne 3D vizualizácie podávajúce informáciou o tom, ako vyzerali Tatry počas posledného zaľadnenia, keď dná dolín vypĺňali ľadovce. Text atlasu je v troch jazykoch, poľštine, slovenčine a angličtine.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie