Ako byť úspešným prezentujúcim?

Mám prácu
Prezentačné zručnosti, zahŕňajúce slovný prejav a neverbálnu komunikáciu, sú dôležitými súčasťami pracovného procesu v mnohých zamestnaniach, obzvlášť ak hovoríme o riadiacich pozíciach. Ste zamestnaný v spoločnosti na pozícii manažéra a súčasťou vašej pracovnej náplne sú prezentácie pred veľkým publikom? Máte stres a neviete ako zaujať? Počas prezentovania je veľmi dôležitým faktorom dynamika vzťahov medzi prednášajúcim a publikom. Aby prezentujúci publikum oslovil, musí dodržať tri fázy počas prezentácie.

Prvou fázou je získanie pozornosti publika, druhou vzbudiť a udržať ich záujem a poslednou získať a udržať si dôveru. Na získanie a udržanie pozornosti publika sa musíte odchýliť od bežného štandardu, mali by ste byť premenlivý. Pokiaľ budete meniť rytmus reči, silu hlasu, meniť polohu a budete mať pravidelné ale neopakovateľné pohyby, udržíte pozornosť publika.

Keďže súčasťou prezentácie bývajú často aj diskusie, svoj výstup viete obohatiť aj aktivitou poslucháčov neverbálnym náznakom, ako je napr. posed, ktorým dáte jasne najavo, že očakávate ich odozvu, vzájomnú diskusiu a pod.

Naopak, pokiaľ chcete zobrať situáciu znova do vlastných rúk, viete to vyjadriť dominantným postojom, napr. pri zhrnutí diskusie alebo jej uzavretí. Počas prezentovania by mal byť prezentujúci v centre diania a ovládnuť priestor, aby sa v ňom mohol prirodzene a spontánne počas výkladu pohybovať.

Ďalším krokom k úspešnej prezentácii je získať záujem o obsah vašej prezentácie zo strany poslucháčov. Pri získaní záujmu je dôležité presvedčiť poslucháča o dôležitosti a použiteľnosti rozoberanej problematiky. Preto by ste na úvod prezentácie mali uviesť zrozumiteľnú informáciu o tom, prečo je téma dôležitá a ako ju poslucháči budú môcť využiť v praxi. Je všeobecne známe, že poslucháč sa bude zaujímať o problematiku so známym kontextom.

Ďalej je dôležité používať zrozumiteľný jazyk a príklady, ktoré sú poslucháčovi blízke. Neprehľadnosť, nezrozumiteľnosť a neužitočnosť môžu viesť k strate záujmu poslucháčov.

Poslednou fázou je získanie dôvery. Hneď ako máte poslucháčovu pozornosť a následne záujem, musíte ho presvedčiť, aby vám dôveroval. Poslucháč musí veriť, že s ním máte čo zdieľať, že ste kompetentný o danej problematike hovoriť a že budete o nej hovoriť pravdivo. Sebadôvera, podložená vedomosťami, schopnosťami a skúsenosťami je silný zdroj dôvery, ktorý vám môže napomôcť k jej získaniu.
Pripravila Jana Masárová podľa zdroja:
PLAMÍNEK, J. (2012). Komunikace a prezentace: Umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha: Grada.

Foto:
 Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie