Chceš študovať v Rakúsku? Pozri si brožúru Vysokoškolské štúdium v Rakúsku

Školy a vzdelávanie
Láka ťa Rakúsko a hľadáš bližšie informácie o možnostiach štúdia v tejto krajine? Pozri si brožúru Vysokoškolské štúdium v Rakúsku.

Univerzitné vzdelávanie má v Rakúsku dlhú tradíciu – prvá univerzita na území dnešného Rakúska a prvá univerzita v nemecky hovoriacich krajinách si tento rok pripomenula 650. výročie vzniku. Viedenská univerzita (Universität Wien), ktorá bola založená v roku 1365, nie je len najstaršou rakúskou univerzitou, ale aj najväčšou (v súčasnosti je na nej zapísaných vyše 90-tisíc študentov) a najlepšou v najznámejších svetových rebríčkoch univerzít.

Rakúsko v rámci tzv. bolonského procesu zaviedlo trojstupňový systém vysokoškolského vzdelávania (bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň). Krajina je členom Európskej únie a občania SR môžu na rakúskych vysokých školách študovať za rovnakých podmienok ako domáci študenti. V letnom semestri akademického roka 2014/2015 na rakúskych verejných univerzitách bolo zapísaných 1 437 občanov Slovenskej republiky, z nich 1 354 v riadnom štúdiu. Z celkového počtu študentov verejných univerzít v letnom semestri 2015 (takmer 290-tisíc) bolo 28 % cudzincov.

Od roku 1955, keď Rakúsko opäť získalo štátnu suverenitu a z krajiny odišli okupačné vojská, počet študentov verejných univerzít niekoľkonásobne vzrástol. Kým v roku 1955/1956 bolo na verejných univerzitách zapísaných v riadnom štúdiu 19 124 študentov, v roku 2014/2015 ich bolo 277 508. Hranicu stotisíc študentov na verejných univerzitách Rakúsko prekročilo v roku 1978/1979 a hranicu 200-tisíc v roku 1991/1992. Štatistický prehľad podľa jednotlivých rokov, počtu domácich a zahraničných študentov (aj podľa pohlavia) je zverejnený na stránke rakúskeho štatistického úradu www.statistik.at.

V téme tohto čísla vám prinášame základné informácie o krajine, vysokoškolskom systéme, štipendiách, ktoré môžu občania SR získať, a upozorníme na webové stránky, na ktorých záujemcovia o štúdium v Rakúsku nájdu bližšie informácie.

Vysokoškolské štúdium v Rakúsku Vysokoškolské štúdium poskytujú verejné univerzity (Universitäten), súkromné vysoké školy (Private Universitäten), odborné vysoké školy (Fachhochschulen) a pedagogické akadémie (Pädagogische Akademien).

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové, delí sa na bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň.

Väčšina univerzít a odborných vysokých škôl ponúka bakalárske programy (6 až 8 semestrov), magisterské programy (2 až 4 semestre) a doktorandské programy (najmenej 6 semestrov).

Okrem toho vysoké školy ponúkajú diplomové programy (8 až 10 semestrov) a doktorandské študijné programy (4 semestre).

Akademický rok v Rakúsku trvá od 1. októbra do 30. septembra. Skladá sa z dvoch semestrov, zimného (1. október až 30. január) a letného (1. marec až 30. september).

Na verejných vysokých školách sa platí školné (363,36 EUR/semester) iba v prípade, ak študent riadneho štúdia prekročil dĺžku štandardného štúdia o 2 semestre.

Priemerné náklady na pobyt (ubytovanie, strava, výdavky súvisiace so štúdiom a voľnočasovými aktivitami) sú podľa rakúskej OeAD-GmbH – Agentúry pre medzinárodnú mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu mesačne 850 EUR. Bližšie informácie: www.oead.at (Tipps zu Recht & Praxis/Allgemeines und Nützliches).

Prijatie na štúdium: Slovenskí študenti sú na štúdium na rakúskych vysokých školách prijímaní spravidla bez prijímacích pohovorov. Univerzita však môže v bakalárskych programoch v odboroch biológia, medicína, farmácia, psychológia, veterinárna medicína, zubné lekárstvo, podniková ekonomika, ako aj publicistika a komunikačné vedy podmieniť prijatie na štúdium absolvovaním prijímacích skúšok alebo výberom študentov najneskôr do dvoch semestrov po začatí štúdia.

Uzávierka podávania prihlášok na štúdium v zimnom semestri je v septembri, v letnom semestri vo februári (presný termín si je potrebné overiť na príslušnej vysokej škole, termíny bývajú zverejnené na viacerých portáloch, napríklad www.studienbeginn.at).

Prijímacie konanie je v kompetencii jednotlivých vysokých škôl. Od uchádzačov o bakalárske štúdium sa vyžaduje ukončené stredoškolské štúdium s maturitou a znalosť nemeckého jazyka na úrovni B2. Škola môže študenta pred začatím štúdia požiadať o vykonanie písomnej a ústnej skúšky z nemeckého jazyka. Uchádzači o magisterské štúdium predkladajú namiesto maturitného vysvedčenia bakalársky diplom. Prijatie na umelecké univerzity je podmienené úspešným absolvovaním talentových skúšok.
Zdroj: saia.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie