Obchodná akadémia v Prešove dnes oslavuje 70. výročie vzniku

Školy a vzdelávanie
Prešov 7. decembra (TASR) – Obchodná akadémia v Prešove si dnes pripomína 70. výročie svojho vzniku. Na slávnostné zhromaždenie v Parku kultúry a oddychu v Prešove pozvali súčasných žiakov i bývalých absolventov a rovnako aj členov učiteľského zboru.

Hoci Obchodná akadémia (OA) svoj vznik datuje do roku 1945, história vzdelávania v Prešove v takomto odbore siaha do oveľa skoršieho obdobia. Podľa dobových dokumentov sa štúdium obchodu objavilo už koncom 19. storočia v priestoroch kláštora Stefanum. V roku 1889 sa tam začalo vyučovanie na trojročnej obchodnej učňovskej škole.

História súčasnej Obchodnej akadémie však úzko súvisí s rokom 1938 a Viedenskou arbitrážou. V tom období časť Slovenska pričlenili aj k Maďarsku a OA z Košíc preto presťahovali do Prešova. Dočasne školu umiestnili do budovy dnešnej stavebnej priemyslovky na Plzenskej ulici. Po vojne sa škola opäť vrátila do východoslovenskej metropoly, ale rovnaká vznikla aj v Prešove. Od tohto času sa teda datuje vznik súčasnej Obchodnej akadémie. V súčasnosti je škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Od jej vzniku tam študovali tisíce žiakov. Vedenie školy je dnes hrdé na to, že aj v súčasnosti absolventi akadémie zastávajú významné pozície v obchodnom sektore, podnikoch a vo verejnej správe.

„Prirodzene, že na našej škole vyrástli ľudia, na ktorých sme hrdí, pretože dosiahli úspechy ako podnikatelia, manažéri či verejní funkcionári. Ale máme absolventov, ktorí sa uplatnili aj v iných odvetviach ako napríklad umenie či šport,“ prezradil riaditeľ školy Peter Kopčák.

Tej mladšej generácii budú známi hlavne členovia dvoch hudobných formácií, ktorí drali lavice v triedach Obchodnej akadémie. Jedným z nich je Martin Višňovský zo skupiny Chiki liki tu-a a spevák prešovskej kapely Helenine oči Martin Mihalčin známy ako Lynch.

Počas kvalifikácie na juhoafrický svetový šampionát vo futbale sa učitelia i žiaci prešovskej Obchodnej akadémie stali ešte tuhšími fanúšikmi tohto športu. Slovenské farby vtedy hájil ich absolvent Stanislav Šesták.

„Stano bol žiakom našej futbalovej triedy. Už od skorého veku reprezentoval Slovensko, sme na neho hrdí a nezabudneme na slová moderátora, keď strelil gól: Stanko, dobre ši zrobil,“ povedala jeho triedna učiteľka Eva Lacová. Dodala, že Šesták síce pre reprezentačné povinnosti v škole veľa chýbal, ale všetko nakoniec poctivo dohnal. Tvrdí o ňom, že bol skromný a svedomitý chalan, ktorý vedel, čo chce dosiahnuť, a robil pre to všetko. „Ale spomínam si, ako sa nechcel učiť jazyky, išlo konkrétne o nemčinu. Zhodou okolností prvé jeho zahraničné pôsobisko bolo v Nemecku, kde sa ju musel naučiť. Hrdá na neho bola hlavne pani profesora Novotná, ktorá ho učila nemčinu. Tá mu potom mohla povedať: vidíš Stanko, ako sa to všetko vrátilo,“ dodala s úsmevom Lacová.

Starý obežník obchodnej akadémie uchovávajú ako vzácny dokument

Prešov 7. decembra (TASR) – Starý obežník, ktorým riaditeľ niekdajšej Štátnej obchodnej akadémie v Prešove dával na vedomie učiteľskému zboru svoje nariadenia, dnes uchovávajú ako vzácny dokument. Nariadenia si učitelia mohli prečítať v zošite, ktorý koloval medzi nimi a následne podpisom potvrdili, že ho berú na vedomie.

Riaditeľ komunikoval takouto formou s pedagógmi. V tom obežníku uviedol, aké úlohy majú plniť, čo si majú prečítať, čo majú dodržiavať a každý potom podpísal, že si to prečítal a bude sa riadiť týmito usmerneniami,“ vysvetľuje riaditeľ Obchodnej akadémie v Prešove Peter Kopčák a popri tom vyberá zo skrine starý zošit.

Dokument pochádza z doby, kedy táto škola začala písať svoju históriu. Riaditeľ s úsmevom dodáva, že aj v tom čase učitelia riešili podobné výchovné problémy ako dnes. Napriek rozdielnosti doby boli vraj študenti rovnakí nezbedníci ako v súčasnosti.

Rád sa začítam do týchto riadkov a pozerám sa na to, čo sa za tých 70 rokov zmenilo a čo sa asi nikdy meniť nebude. Páči sa mi tá malebná slovenčina, ktorá sa vtedy používala v takomto oficiálnom ozname,“ hovorí riaditeľ.

Obežník zo školského roka 1945/46 je jeden z najstarších historických dokumentov súčasnej obchodnej akadémie. Na prelome novembra a decembra vydal vtedajší riaditeľ Juraj Landa takéto upozornenie pre svojich kolegov.

Žiaci doteraz 'nepozdravujú' ako by mali. Cezpoľní nevážia si dobrodenia, že môžu ostávať poobede v škole. Na toaletách sa stále fajčí. V triedach je o prestávkach krik. Buďte prísnejší, dôslednejší vo všetkom. Kontrolujte či všetci riadne vykonávajú domáce cvičenia,“ prečítal z obežníka Kopčák.

Doplnil, že vtedajší riaditeľ nabádal kolegov, aby žiakov upozorňovali na chyby, aby žiaci dodržiavali úpravu písomných prác a nosili si do školy všetky pomôcky. Upozorňoval učiteľov, že lepšie je začať komunikáciu prísnejšie a potom sa dá povoliť.

Zaujímavý je aj oznam riaditeľa pred klasifikačnou poradou, ktorý by sa v podstate mohol porovnávať s oznamami súčasných riaditeľov na terajších školách.

Prosím, aby ste najmä teraz strážili riadnu dochádzku (je pred klasifikačnou poradou), každého žiaka svedomite a objektívne vyskúšali a takto prinútili k serióznejšej práci aj mravnej disciplíne. Na vás záleží, aby náš ústav mal renomé spravodlivého, ale prísneho a disciplinovaného učilišťa,“ uvádza sa vo výzve riaditeľa z obdobia prvých rokov existencie školy.

Zručnosti získavajú študenti prešovskej OA aj na zahraničnej praxi

Prešov 7. decembra (TASR) – Študenti Obchodnej akadémie v Prešove majú možnosť získavať zručnosti z odborných predmetov aj na zahraničnej praxi. Tú realizujú na základe spolupráce s partnerskými školami a môžu tak zabezpečiť mesačné stáže vo firmách vo viacerých krajinách Európy. 

Už v roku 1994 bola škola zaradené do realizácie pilotných projektov EU Phare a tu niekde vznikli aj základy predmetu ekonomické a obchodné služby. V posledných troch rokoch sa realizuje odborná prax v zahraničí pre 25 žiakom tretieho ročníka. 

„Prax je postavená na samostatnosti študentov. Majú získať prvé pracovné skúsenosti v rôznych odvetviach a zlepšiť svoje jazykové znalosti. Akýsi dozor nad nimi robia kolegovia z partnerských škôl,“ hovorí profesorka matematiky a nemčiny Eva Kušnírová. 

Odborná prax sa dá realizovať v obchodných spoločnostiach a prevádzkach v Luxembursku, Nemecku, Rakúsku, Grécku, Holandsku či Belgicku. Záujemca však musí spĺňať určité predpoklady na to, aby uspel vo výbere, ktorý robí škola. 

„V prvom rade musí prejaviť záujem o odbornú prax. Samozrejme, musí dosahovať aj pomerne dobré študijné výsledky a musí mať isté jazykové zručnosti. Pracujú totiž osem hodín denne ako bežný zamestnanec firmy,“ vysvetľuje Kušnírová. 

V zahraničnej firme sa oboznámia s personálnymi náležitosťami, postupne prejdú viacej oddelení. Majú možnosť vidieť zblízka skladové hospodárstvo, marketing, logistiku i samotnú výrobu. Pracovali napríklad v bankách, hoteloch či vo veľkých dopravných spoločnostiach. 

Dôležitou súčasťou vzdelávania sú aj olympiády. Okrem klasických predmetových sa študenti obchodnej akadémie zúčastňujú aj súťaže Mladý účtovník. Účtovníctvo je jeden zo základných profilových odborných predmetov na obchodnej akadémii a jeho učitelia sa tešia, že majú úspešných žiakov v tomto odbore. 

„V posledných dvoch rokoch sa môžeme pochváliť prvenstvami v tejto súťaži. Vlani zvíťazila v tejto súťaži naša žiačka Beáta Hnatová a tento rok sme mali ďalšie želiezko v ohni. Mali sme veľkú radosť, keď sme zásluhou Tomáša Fabiana opäť získali prvenstvo,“ povedala učiteľka odborných predmetov Viera Gašparová. 

Olympiády sa zúčastňujú takmer všetky školy ekonomického zamerania na Slovensku. Teda obchodné a hotelové akadémie, ale i ďalšie školy, ktoré vyučujú účtovníctvo. Dovedna ide asi o 70 škôl, a teda stovky študentov. 

„Žiak musí mať vynikajúce teoretické vedomosti, musí rýchlo a kvalitne pracovať. Je tam asi 100 účtovných prípadov a musí to teoreticky pripraviť a potom do počítača správne a bez chýb nahodiť a urobiť zostavu,“ vysvetlila Gašparová.
Zdroj foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie