Je neustále potrebné riešiť problémy s nelegálnym zamestnávaním

Spravodajstvo
Bratislava 30. novembra (TASR) - Nelegálne zamestnávanie je závažný problém a v tejto oblasti je potrebné naďalej prijímať opatrenia. Skonštatoval to minister práce Ján Richter (Smer-SD) na dnešnej odbornej konferencii, ktorú zorganizoval Slovenský živnostenský zväz a Slovenská živnostenská komora v spolupráci s ministerstvom práce.

Richter uviedol, že minulý týždeň sa uskutočnila jedna z pravidelných celoštátnych akcií, ktorá bola zameraná na nelegálne zamestnávanie. "Predbežné výsledky opäť potvrdzujú neustálu potrebu riešenia tohto závažného spoločenského problému. Skontrolovali sme 1700 podnikateľských subjektov, z nich viac ako 3000 osôb. Podozrenie z nelegálneho zamestnania sa prejavilo v 210 prípadoch," priblížil minister práce.

Podľa prezidenta Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) Stanislava Čižmárika tí zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú ľudí "načierno", odoberajú prácu poctivým živnostníkom. "Poctiví živnostníci majú práce menej, nemôžu zamestnávať, a preto robia len na nižšie obrátky. Je nevyhnutné, aby sa tento problém riešil. Voláme po tom, aby sa kontroly zintenzívnili a potrela sa úplne čierna práca," povedal Čižmárik. Odhaľovanie nelegálnej práce sa podľa jeho slov podpíše pod lepší výber daní, ale aj poctivé firmy budú mať viac práce.

Vlani bolo celkovo vykonaných 23.596 kontrol zameraných na preverenie dodržiavania zákazu nelegálnej práce. Skontrolovaných bolo pritom 20.704 zamestnávateľov a 56.883 fyzických osôb na pracoviskách. Odhalených bolo 1226 zamestnávateľov, ktorí zamestnávali načierno 2335 ľudí. Za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania bolo vlani uložených 934 pokút v celkovej výške 2,7 milióna eur.

Richter zároveň skonštatoval, že živnostníci, ako aj malé a stredné podniky majú nezastupiteľnú úlohu v oblasti tvorby pracovných miest, vytvárania regionálneho rozvoja a zavádzania inovácií do hospodárskej praxe. "Na druhej strane sú však aj vo zvýšenej miere citlivé na kvalitu podnikateľského prostredia. Z tohto pohľadu je dôležitou úlohou vlády systematické zlepšovanie prostredia pre podnikanie, čo sa následne premieta do zlepšenia ich konkurenčných schopností na domácom aj európskom trhu," myslí si Richter.

Podľa jeho slov práve živnostníci a malé a stredné podniky sú významnými partnermi vlády v úsilí pri znižovaní nezamestnanosti. "Potvrdzuje to aj skutočnosť, že pri najúspešnejších národných projektoch uplynulého programového obdobia zameraných na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých ľudí do 29 rokov, až 78 % pracovných miest vytvorili mikropodniky s počtom zamestnancov do 10 ľudí," priblížil Richter s tým, že v ďalšom programovom období pripravuje vláda projekty na podporu zamestnávania tak, aby sa do nich mohli efektívne zapojiť aj živnostníci a získať podporu pre rozvoj ich podnikania.

Minister práce vyčíslil, že za súčasnej vlády získalo príspevky na začatie podnikania 19.000 nových živnostníkov v celkovej výške 62 miliónov eur. "Od januára 2016 by mala byť v platnosti novela zákona o službách zamestnanosti, kde sme uľahčili prístup živnostníkom k poskytovaniu absolventskej praxe pre mladých ľudí, čo by malo viesť k zmierneniu problémov z hľadiska vhodnej mladej pracovnej sily, ktorá je potrebná na trhu práce," skonštatoval Richter.

Ďalšou významnou zmenou podľa neho bude odbremenenie zamestnávateľov vrátane živnostníkov od administratívnej záťaže pri spolupráci s úradmi práce. "Z hľadiska odbremenenia samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) je významným krokom prenesenie oznamovacích povinností zo SZČO na Sociálnu poisťovňu," dodal Richter.

Najväčší úspech je zníženie nezamestnanosti mladých z 34,8 % na 23 %

Bratislava 30. novembra (TASR) – Zníženie nezamestnanosti mladých do 29 rokov z 34,8 % na 23 % považuje minister práce Ján Richter (Smer-SD) za najväčší úspech vládnej strany. Ako povedal na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave, znižovanie nezamestnanosti bolo hlavným cieľom projektov, ktoré sa realizovali počas uplynulých rokov v rámci Operačného programu (OP) Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Operačný program Ľudské zdroje v ďalšom programovom období, ktoré potrvá do roku 2020, bude v realizácii viacerých projektov pokračovať. Zástupca Európskej komisie (EK) Michael Morass poukázal na hlavné oblasti, na ktoré sa má Slovensko zamerať.

Dlhodobá nezamestnanosť, nezamestnanosť mladých, zamestnávanie žien, podpora inkluzívneho vzdelávania a integrácia marginalizovaných skupín, najmä Rómov sú, ako povedal Morass oblasti, na ktoré sa má podľa odporúčania EK Slovensko zamerať. "Európsky sociálny fond je hlavný prostriedok Európskej únie, ktorý má podporovať investície do ľudského kapitálu, ktorý je základným predpokladom pre konkurenciu a rast. Každý rok fond podporí milióny ľudí v celej Európe, aby získali buď novú prácu, alebo nové vzdelanie, novú kvalifikáciu pre budúce zamestnanie," podčiarkol Morass a dodal, že Slovensko počas končiaceho programového obdobia bolo v tomto smere podporené sumou 1,5 miliardy eur, z toho 1 miliarda eur bola nasmerovaná do OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Komisia podľa jeho slov berie na vedomie, že ku koncu programu sú takmer všetky prostriedky vyčerpané, čo je podľa neho dobrá správa. Ocenil, že sa v rámci končiaceho operačného programu podarilo implementovať viac ako 1600 projektov. V nadchádzajúcom programovom období do roku 2020 investuje Európska únia celkovo 50 miliárd eur na priority, z toho 2,2 miliardy eur pôjde prostredníctvom programu Európskeho sociálneho fondu.

"Operačný program, ktorý dnes hodnotíme, bol veľmi efektívny a priniesol veľké pozitíva, pokiaľ ide o vývoj nezamestnanosti. Politika zamestnanosti je v značnej miere závislá od vývoja ekonomiky, to je prvoradý veľmi dôležitý faktor," skonštatoval Richter a poukázal na slová Morassa, ktorý pomenoval rizikové a znevýhodnené skupiny ľudí. Tie boli podľa Richtera jasne špecifikované už v roku 2012.

"Špecificky sme pripravovali projekty pre mladých, pre dlhodobo nezamestnaných a pre kategóriu nezamestnaných nad 50 rokov," podčiarkol minister. Vyzdvihol projekt zamestnávania mladých do 29 rokov. "Podarilo sa nám zabezpečiť 13.000 pracovných miest a hlavný úspech vidím v tom, že 86 % mladých ľudí po ukončení projektu ostalo naďalej v trvalom zamestnaní u tých zamestnávateľov, ktorí predtým poberali istú motiváciu prostredníctvom tohto projektu," skonštatoval Richter. Zamestnávanie mladých podľa jeho slov ostáva jednou z ďalších priorít.

V takzvaných hladových dolinách, kde je najvyššia miera nezamestnanosti, sa bude uplatňovať podľa slov ministra pozitívna diskriminácia. "Ďaleko väčšia motivácia pre zamestnávateľov, ale aj pre zamestnancov zamestnať sa," avizoval minister. To je podľa neho aj spôsob, ktorým by sa ďalej mali riešiť regionálne rozdiely. Neobáva sa ani nedostatku kvalifikovaných pracovných síl, a to ani v súvislosti s príchodom novej automobilky na Slovensko.

"V okrese Nitra a Zlaté Moravce je 5,5 tisíca nezamestnaných mladých ľudí do 40 rokov. Ide o kategóriu ľudí, s ktorými sa dá intenzívne pracovať, rekvalifikovať ich, aby mohli zaujať miesta v novej automobilke," povedal minister. Presvedčený je tiež, že podporu zameranú na mobilitu pracovnej sily využijú aj viacerí ľudia z tzv. hladových regiónov.

Záverečná konferencia, ktorá sa konala dnes v Bratislave, zhodnotila deväťročné obdobie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a ponúkla základné východiská na pokračovanie viacerých projektov, ktoré sa prenesú do nového OP Ľudské zdroje.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie