Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline sídlila po vzniku v Remeselníckom dome

Školy a vzdelávanie
Žilina 30. novembra (TASR) – Stredná priemyselná škola stavebná (SPŠS) v Žiline vznikla v roku 1960 a po vzniku sídlila v priestoroch Remeselníckeho domu, pričom o rok neskôr dostala celú jeho budovu.

Podľa riaditeľa SPŠS v Žiline Jozefa Ďuriníka začalo po založení školy študovať 78 žiakov v dvoch triedach odboru pozemné stavby. "Učili traja interní učitelia, vrátane riaditeľa školy a osem externých učiteľov. Prvých 74 absolventov ukončilo štúdium maturitnou skúškou v júni 1964. Výsledkom zanietenia a iniciatívy zakladateľov školy a jej prvých žiakov bolo svojpomocné vystavanie piatich učební v priestore za budovou Pozemných stavieb v Žiline," povedal Ďuriník.

Doplnil, že v piatom roku existencie mala škola už 14 tried – deväť tried odboru pozemné stavby a päť tried odboru dopravné stavby. "V ďalšej histórii školy bol významný 5. november 1965, kedy položili základný kameň novej budovy na Veľkej okružnej. V roku 1968 dali do prevádzky hlavnú časť, celý areál sprístupnili a sprevádzkovali v roku 1971. Odvtedy ubehlo veľa času a škola si vyžadovala práce, čo sa týka údržby či obnovy. V roku 1991 sa podarilo vymeniť kotolňu na tuhé palivo za plynné. To bola vysoká investícia a od roku 1991 sme si samostatne hospodárili s plynom," uviedol riaditeľ SPŠS.

V roku 2008 vybudovali ďalšie poschodie na výpočtovú techniku. "Je tam päť tried výpočtovej techniky a plus ďalšie tri sme zriadili v už existujúcich priestoroch. Pred dvoma rokmi sa nám podarilo zatepliť s podporou Žilinského samosprávneho kraja hlavný školský pavilón a vymeniť okná. Tento rok sme zateplili telocvičňu s aulou, vymenili okná a urobili tam novú vzduchotechniku," uzatvoril Ďuriník.

Záujem o štúdium na SPŠ stavebnej v Žiline je dlhodobý

Žilina 30. novembra (TASR) – O Strednú priemyselnú školu stavebnú (SPŠS) v Žiline majú žiaci dlhodobý záujem. Podľa riaditeľa školy Jozefa Ďuriníka sa na konci minulého školského roka uchádzalo o 180 miest v šiestich triedach vyše 400 žiakov.

V škole s 55-ročnou tradíciou študuje 678 žiakov tri základné odbory – staviteľstvo, technické a informatické služby v stavebníctve a geodézia, kartografia, kataster. "Špecifikom odboru staviteľstvo je, že po prvom ročníku si študenti môžu voliť špecializáciu, ktorú chcú ďalej študovať. Môžu si vybrať staviteľstvo so zameraním na pozemné stavby, staviteľstvo so zameraním na dopravné staviteľstvo, staviteľstvo so zameraním na požiarnu ochranu a prevenciu pred požiarmi. Ďalej sú tu rekonštrukcie a adaptácie stavieb a posledným variantom je stavebný manažment," povedal Ďuriník.

Študenti podľa neho získavajú v súťažiach odborných firiem väčšinou prvé a druhé miesta. "Minulý rok vtedajší tretiak Tomáš Perďoch vyhral súťaž v modelovaní 3D v Českých Budějoviciach. Zúčastnilo sa na nej 32 škôl z celého Česka, my sme tam boli jediní zo Slovenska. Zvíťazil asi o 50 bodov pred druhým. Takisto bol odmenený školským úradom ako jeden z najúspešnejších študentov v Žilinskom kraji. Myslím si, že za cenný 'skalp' sa dá považovať získanie prvého miesta na medzinárodnej geodetickej súťaži v Maďarsku, kde sa zúčastnili stavebné školy z Maďarska, Slovenska a Česka," uviedol riaditeľ SPŠS.

Podotkol, že škola sa oproti klasickým stredným odborným školám viac zameriava na teoretickú výchovu mladých stavbárov. "Ale už sa ozývajú firmy, že potrebujú programátorov, kresličov. Mám napríklad dohodnutú schôdzku s podnikateľom, ktorý chce už v treťom ročníku nejakým spôsobom nadviazať kontakt. S tým, že by možno finančne prispieval a vychovával si študentov. Duálne vzdelávanie, ktoré sa teraz dostáva do povedomia, musíme riešiť jedine cez projekčné zložky. Pretože, u nás v škole je manuálnej práce veľmi málo. Sú to len tri hodiny týždenne v druhom ročníku. Takže, naši študenti si stavbu len obzrú. To je všetko, čo sa dá za ten čas stihnúť. Venujeme sa hlavne počítačom, teda riešeniu úloh, programovaniu v počítačovom systéme a vypracovávaniu projektovej dokumentácie," doplnil Ďuriník.

Pri rekonštrukcii priestorov školy vsadil na to, že študenti si viac vážia to, čo si urobia vlastnými rukami. "Prostredie vychováva. Keď sme začali prerábať, hovorili mi, na čo do toho ideš, aj tak to bude o chvíľu zničené. A nie je to pravda. Svojpomocne sa nám podarilo urobiť fontánu pred školou, ktorá tridsať rokov stála len ako kvetináč. Urobili to sami študenti v rámci odbornej praxe. S tým, že nejaké financie sme získali sponzorsky a niektoré odborné práce urobili elektrikári, vodári. Študenti si urobili čajovňu, kde cez veľkú prestávku predávajú čaj. Sami si zohnali materiál na workout park a postavili ho vlastnými rukami. Plány sú a decká chcú robiť," zdôraznil riaditeľ SPŠS.

V SPŠ stavebnej v Žiline vychovávajú aj odborníkov na požiarnu ochranu

Žilina 30. novembra (TASR) – Špecialistov v odbore staviteľstvo so zameraním na požiarnu ochranu a prevenciu pred požiarmi vyučuje Stredná priemyselná škola stavebná (SPŠS) v Žiline aj vďaka spolupráci so Strednou školou požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR v Žiline-Považskom Chlmci.

Záujem o odbor, ktorý vyučujú pravdepodobne ako jediná škola na Slovensku, je podľa riaditeľa SPŠS Jozefa Ďuriníka trojnásobný. "Vyučujúci zo Strednej školy požiarnej ochrany sú garantmi a učia odborné požiarne predmety, ktoré táto špecializácia vyžaduje. Absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole, či už v stavebnom, alebo hasičskom zameraní. Študenti odchádzajú do Ostravy a Zvolena, kde sa priamo venujú tejto problematike. A aj v Žiline je katedra špeciálneho inžinierstva, kde máme dostatočné zastúpenie našich maturantov. Môžu robiť aj vyložene 'stavarinu', či už v Bratislave, Žiline, na ktorejkoľvek vysokej škole, ktorá vyučuje pozemné staviteľstvo," povedal riaditeľ SPŠS.

Za pridanú hodnotu odboru voči klasickému pozemnému staviteľstvu považuje schopnosť absolventov vyjadrovať sa a riešiť projekčné úlohy z hľadiska ochrany objektov pred požiarmi. "Takisto dostávajú potom bez väčších nárokov na skúšku aj okrúhlu pečiatku, ktorú môžu využiť v praxi ako špecialisti požiarnej ochrany," uviedol Ďuriník.

Doplnil, že Stredná škola požiarnej ochrany ponúka žiakom najmodernejšie technické vybavenie a pomôcky. "Žiaci zvládnu technický výcvik a získajú znalosti z oblasti technických prostriedkov, ktoré využijú v praxi pri zásahovej činnosti. Absolvent s takýmito znalosťami má uplatnenie v oblasti štátneho požiarneho dozoru, v orgánoch samosprávy, pri ochrane pred požiarmi pre právnické alebo podnikajúce fyzické osoby. Po získaní odbornej spôsobilosti môže pracovať ako technik požiarnej ochrany, alebo špecialista požiarnej ochrany," dodal riaditeľ SPŠS.

Riaditeľ SPŠ- stavebnej v Žiline hovorí o rekonštrukciách školy
Tu bude player
Zdroj, foto, video: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie