História SOŠ strojníckej v P. Bystrici súvisí so zbrojárskou výrobou

Školy a vzdelávanie
Považská Bystrica 23. novembra (TASR) – História Strednej odbornej školy (SOŠ) strojníckej v Považskej Bystrici siaha ešte do 30. rokov minulého storočia. Vzdelávanie v strojárskych odboroch sa začalo už v rokoch 1933 až 1940 v súvislosti s výrobou v tamojšej zbrojovke.

Podľa riaditeľky školy Anny Ozábalovej sa žiaci zo začiatku učili v Žiline, no odborný výcvik zabezpečovali už v Považskej Bystrici. „V roku 1940 vznikla v Považskej Bystrici Odborná učňovská škola kovorobná, kde sa žiaci pripravovali pre prácu v zbrojovke. Bola súčasťou štátnej Slovenskej priemyselnej školy v Považskej Bystrici. O desať rokov neskôr sa osamostatnila ako základná odborná škola a v roku 1952 vzniklo Odborné učilište štátnych pracovných záloh,“ priblížila Ozábalová s tým, že o rok neskôr dokončili nový areál školy, kde už boli nové dielne a internát.

V roku 1959 sa Odborné učilište štátnych pracovných záloh zmenilo na Odborné učilište Považských strojární, postupne sa začali zavádzať štvorročné učebné odbory. „V roku 1978 sa škola transformovala na Stredné odborné učilište strojárske, ktoré vydržalo prakticky až do roku 1991, keď škola získala právnu subjektivitu, zriaďovateľom bol vtedajší Krajský národný výbor Banská Bystrica. Postupne v súvislosti s politickými a územnosprávnymi zmenami sa dnešná SOŠ strojnícka stala školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ ozrejmila riaditeľka.

Ako dodala, v čase najväčšieho rozmachu Považských strojární v Považskej Bystrici v 80. rokoch minulého storočia navštevovalo školu takmer 1800 študentov z celého Slovenska. S poklesom strojárskej výroby dochádzalo priamo úmerne k poklesu počtu žiakov. Od roku 1992 do roku 2002 bola súčasťou SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici aj dievčenská odborná škola.

Počet žiakov SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici sa začína zvyšovať

Považská Bystrica 23. novembra (TASR) – Stredná odborná škola (SOŠ) strojnícka V Považskej Bystrici od svojho vzniku pripravovala vždy študentov v strojárskych a elektrotechnických odboroch. Škola nikdy nešla do nejakých iných odborov, ekonomických a podobne, s výnimkou obdobia, keď tam bola dievčenská odborná škola

V týchto odboroch má škola veľmi dlhú tradíciu, asi najdlhšiu na Slovensku. A vďaka inovovaniu máme školu veľmi dobre vybavenú pre teoretické i praktické vyučovanie. Momentálne školu navštevuje 597 žiakov, predpokladám, že v budúcom školskom roku magickú hranicu 600 žiakov prekročíme. V posledných dvoch rokoch sa zastavil pokles počtu žiakov a naopak, začal stúpať,“ priblížila riaditeľka SOŠ strojníckej Anna Ozábalová.

Žiaci môžu v škole študovať štvorročné i trojročné študijné odbory. Nosným štvorročným strojárskym odborom je mechanik – nastavovač, ktorý je už v súčasnosti zameraný na programovanie CNC strojov. K štvorročným odborom patrí mechanik – opravár strojov a zariadení, z elektrikárskych odborov je to mechanik – elektrotechnik, mechanik počítačových sietí a novinkou je grafik digitálnych médií. Z trojročných študijných odborov vyučujú strojárske odbory obrábač kovov – strojný mechanik a autoopravár – mechanik, z elektrikárskych elektromechanik.

Aj keď zo strany zamestnávateľov sú požiadavky i na ďalšie odbory, nedarí sa nám na ne získať žiakov. V poslednom čase sa na trhu práce prejavuje nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v odbore nástrojár. Je to náročný odbor, ale je trojročný, a preto rodičia a žiaci nemajú o tento odbor záujem,“ konštatovala Ozábalová.

Personálne zabezpečenie školy je podľa riaditeľky na veľmi dobrej úrovni, kvalifikovanosť je takmer stopercentná. O vzdelávací proces sa stará 33 učiteľov a 26 majstrov na praktické vyučovanie. Škola má vlastnú telocvičňu a posilňovňu, ktoré okrem žiakov využíva aj verejnosť formou prenájmu. Pýchou školy je zrekonštruovaná jedáleň. Je najväčším zariadením svojho druhu v meste, škola ju prenajíma na stužkové slávnosti, svadby a spoločenské podujatia.

Duálne vzdelávanie potvrdilo to, čo v SOŠ strojníckej robia už roky

Považská Bystrica 23. novembra (TASR) – Stredná odborná škola (SOŠ) strojnícka v Považskej Bystrici má pred sebou aj vďaka Centru odbornej prípravy a vzdelávania veľkú perspektívu. Myslí si to riaditeľka školy Anna Ozábalová.

Tento región vždy strojársky bol, je aj bude. Strojárstvo má v našom regióne veľmi silné tradície, a preto si myslím, že naša škola má veľkú perspektívu a bude tu ešte veľmi veľa rokov pripravovať žiakov. Získali sme štatút Centra odbornej prípravy a vzdelávania a ja si predstavujem, že pre tieto odbory bude pripravovať nielen žiakov, ale malo by byť aj centrom rekvalifikácie pre zamestnancov strojárskych firiem,“ povedala Ozábalová s tým, že na ministerstve školstva majú akreditované rekvalifikačné kurzy a v posledných rokoch rekvalifikovali množstvo pracovníkov najmä na obsluhu CNC strojov.

Škola je podľa nej v zmysle nového zákona od septembra zapojená do duálneho vzdelávania, spolupráca so strojárskymi firmami v regióne však trvá už niekoľko rokov. „Neviem si predstaviť odbornú školu, ktorá nespolupracuje s firmami. Pre koho potom pripravuje svojich žiakov? My sme vždy boli firemnou školou Považských strojární. Po rozpade Považských strojární sme mali problém zamestnať žiakov. To trvalo asi päť rokov, no postupne, ako začali vznikať menšie strojárske firmy, postupne sme s nimi podpisovali zmluvy. Žiaci posledných ročníkov tak absolvujú prax už priamo vo firmách,“ konštatovala riaditeľka s tým, že v posledných desiatich rokov absolvujú prax u zamestnávateľov všetci žiaci školy a majú ju aj zaplatenú.

Ako dodala, od septembra majú do duálneho vzdelávania zaradených 26 žiakov v spoločnostiach PSL a Mikrotech. S firmami škola prerokuje učebné plány, zaradí do nich to, čo firmy potrebujú, sú s nimi v kontakte a firmy sa vyjadrujú k odborným predmetom. Štyridsať percent štúdia absolvujú žiaci v rámci duálneho vzdelávania v škole, 60 percent vo firmách. Od budúceho školského roka majú záujem o vstup do duálneho vzdelávania ďalšie štyri školy. „Duálne vzdelávanie len v podstate potvrdilo to, čo sme tu už realizovali. Len je to už legislatívne podchytené,“ dodala Ozábalová.

Počet žiakov SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici začína stúpať
Tu bude player
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie