Gymnázium v Prešove nesie v názve meno blahoslaveného biskupa Gojdiča

Školy a vzdelávanie
Prešov 9. novembra (TASR) – Jednou z najmladších stredných škôl v Prešovskom kraji je gréckokatolícke gymnázium v Prešove. Vo svojom názve nesie meno blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča.

Napriek tomu, že naša škola bola založená len pred 11 rokmi, za svojho predchodcu považujeme gymnázium, ktoré zriadilo v roku 1936 prešovské gréckokatolícke biskupstvo,“ vysvetlila riaditeľka školy Helena Čitbajová.

Zdôraznila, že vznik tejto inštitúcie inicioval prešovský biskup Gojdič, ktorý zanietene presadzoval myšlienku vzdelávania mládeže. Z tej mala vyrastať budúca inteligencia.

Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe povolilo zriadenie školy a rozhodlo, že bude mať názov Gréckokatolícke ruské gymnázium v Prešove. Už na prvých prijímacích pohovoroch prejavilo záujem o štúdium asi 80 žiakov. Z tých však prijali iba 48.

Svoje sídlo mala škola v budove gréckokatolíckeho sirotinca. Plný stav osem ročníkov nadobudla škola v roku 1943, kedy na nej študovalo 330 žiakov a ukončilo ju prvých 47 absolventov.

Keďže priestory postupným prijímaním študentov nevyhovovali, museli byť triedy rozmiestnené vo viacerých objektoch. Až v roku 1942 všetky ročníky prešli do eparchiálnej budovy v centre mesta.

Riaditeľka doplnila, že škola sa po vojne premenovala na Ruské štátne gymnázium a po poštátnení prestala byť cirkevnou inštitúciou. V 50.rokoch bola gréckokatolícka cirkev zakázaná. Biskup sa nevzdal svojej cirkvi a zostal verný pápežovi. Totalitná moc ho odsúdila na doživotné väzenie. V deň svojich 72. narodenín 17.júla 1960 zomrel Gojdič v leopoldovskej väznici.

„Zakladali sme našu školu na odkaze nášho patróna, ktorý mal heslo „Boh je láska – milujme ho“. Aj my chceme vytvárať atmosféru dobra, lásky a dôvery. Na tomto základe chceme dať dobré vzdelanie našim žiakom a zároveň aj dobrú výchovu podľa učenia katolíckej cirkvi,“ konštatovala riaditeľka.

Škola dnes sídli v budove na Bernolákovej ulici v Prešove, kde sa nachádza aj kaplnka blahoslaveného biskupa Pavla Gojdiča. Ako veľkú vzácnosť v nej opatrujú relikviu mučeníka, ktorého veriaci zvyknú nazývať Mužom zlatého srdca.

Tam sa každý deň stretneme, aby sme načerpali silu, a modlitbou ho prosíme, aby mal našu školu pod neustálou ochranou,“ konštatovala Čitbajová.

Biskupa Gojdiča 4. novembra 2001 pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného. Vždy v tento deň sa študenti na gymnáziu neučia, ale majú slávnostnú akadémiu, kde spomínajú na skutky svojho patróna.

Žiakom i učiteľom gréckokatolíckeho gymnázia pomáha duchovná obnova

Prešov 9. novembra (TASR) – Gymnázium Pavla Petra Gojdiča v Prešove ponúka svojim žiakom klasické reálne vzdelanie. Pripravujú sa predovšetkým na ďalšie štúdium na vysokých školách. V tomto školskom roku ku klasickým triedam pribudla ďalšia s anglickým bilingválnym zameraním.

Gréckokatolícke gymnázium v súčasnosti navštevuje 105 žiakov, o ktorých vzdelávanie a výchovu sa stará 13 pedagogických pracovníkov, zahraničný lektor a duchovný správca.

Žiaci sa majú možnosť učiť okrem angličtiny aj španielčinu, nemčinu, ruštinu a latinčinu. Samozrejme sa učia klasické predmety. Môžu si však vybrať aj iné ako napríklad výchova k manželstvu.

Naším cieľom je vychovať ľudí, ktorí si ctia základné princípy rodiny. Venujú sa nielen duchovnej oblasti, ale aj sociológii a psychológii. Ďalším predmetom je osobnostný rozvoj, kde sa učia napríklad komunikácii,“ vysvetlila riaditeľka školy Helena Čitbajová.

Škola v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu organizuje pre svojich študentov a učiteľov takzvané dni duchovnej obnovy, ktoré sa konajú v strediskách v Juskovej Voli alebo na Sigorde.

Duchovný správca otec Rastislav Baka uviedol, že pre študentov je to čas, ktorý venujú svojmu vnútru a svojmu vzťahu k Bohu. Študenti tieto pobyty vnímajú veľmi pozitívne.

Priznávajú veľmi úprimne, že doma ten duchovný život prežívajú tak vlažne a povrchne. Zamýšľajú sa nad vierou, čo znamená Božie slovo pre človeka, ale väčšinou sa venujú medziľudským vzťahom,“ povedal duchovný otec.

Doplnil, že tých starších zaujíma najmä to, ako prežívať vzťahy tak, aby sa navzájom nezraňovali. Stále však na víkendových stretnutiach zostáva čas aj na záľuby, turistiku a šport.

Podobné duchovné obnovy sa konajú aj pre učiteľov, ale v inom čase. Ide o zrelaxovanie, nabratie nových síl, povzbudenie k práci na sebe, ale aj vo vzťahu k študentom, ktorých im zverili rodičia.

Škola sa snaží nadväzovať kontrakty so zahraničnými partnermi. V rámci programu Comenius nadviazali spoluprácu so školami v Poľsku, Portugalsku, Španielsku, Taliansku a Turecku.

Úlohou účastníkov projektu bolo spracovania videa s tematikou ľudských práv v anglickom jazyku. Študenti mali možnosť vycestovať do týchto krajín a všetkých partnerov sme privítali aj u nás v Prešove,“ informovala riaditeľka školy.

Doplnila, že okrem toho rozvíjajú aj vzťahy s gréckokatolíckymi školami v Miškolci či v ukrajinskej Zarvanici.

V Prešove zriadilo arcibiskupstvo základnú školu aj materskú školu.

Ambíciou vedenia gymnázia je, aby v horizonte niekoľkých rokov vytvorili zo všetkých týchto subjektov spojenú školu Pavla Petre Gojdiča.

Gréckokatolícke gymnázium v Prešove rozbehlo bohatú mimoškolskú činnosť

Prešov 9. novembra (TASR) – Gymnázium Pavla Petra Gojdiča v Prešove, ktorého zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo, ponúka svojim žiakom okrem vzdelávacieho programu aj bohatú mimoškolskú činnosť.

V tejto súvislosti na škole zriadili aj centrum voľného času, ktoré sa venuje žiakom mimo vyučovania. V rámci neho funguje niekoľko záujmových útvarov, ktoré sa orientujú na umenie, šport či turistiku.

Už v čase vzniku školy prejavili študenti záujem o prácu v speváckom zbore. Zaujímali sa predovšetkým o gospelovú hudbu a cez túto hudbu sa modlia. To bolo hlavným impulzom na vznik zboru,“ uviedla jeho vedúca rehoľná sestra Ivana Sojková.

Väčšinou spievajú gospelové a duchovné piesne, ktorými zvyknú skrášľovať aj svätú liturgiu v chrámoch. Účinkujú v programoch, ktoré pripravuje škola pri rôznych príležitostiach.

V predvianočnom čase nacvičujú koledy a chodia so svojím programom do zariadení pre sociálne odkázaných a chorých občanov,“ povedala sestra Ivana. Doplnila, že niektorí sa zúčastňujú aj na súťažiach. Pravidelne s zapájajú do košickej súťaže Alžbetina ruža.

Zbor sprevádzajú hráči na gitaru, husle, klavír a harmoniku. V súčasnosti má viac ako 20 členov, ale počet sa mení každý rok podľa záujmu študentov. Registrujú síce väčší záujem dievčat, ale v zbore nechýbajú ani chlapci. Jedným z nich je aj Michal Pavlovský.

Myslím si, že je to úžasná vec chodiť do takéhoto spoločenstva, kde môžeme chváliť Pána. Hudba ma baví, hrám na gitaru a už som zložil aj nejaké texty. To, že škola mi dáva takúto možnosť, je pre mňa povzbudením,“ vyznal sa 17-ročný študent.

V rámci mimoškolskej činnosti sa žiaci venujú aj histórii. Lukáš Hatala, ktorý v lete maturoval, sa zapojil do projektu Nenápadní hrdinovia, ktorý mal ambíciu zdokumentovať životy ľudí prenasledovaných za totalitného režimu.

Napísal prácu o svojom starom otcovi zo Župčian. Toho najskôr obvinili z posielania výhražných listov prezidentovi, čo nebola pravda. Ako veriaci človek sa stal obeťou štátnej polície. Druhá akcia sa týkala búrania kríža v obci, ktorý odstránili príslušníci Štátnej bezpečnosti. Lukášov starý otec cítil, že ho musí postaviť pred svojím domom, čo mu však úrady stále znemožňovali. Opäť sa dostal do sporu s režimom.

Práca sa ocitla na viacerých súťažiach a ako odmenu za spracovanie týchto fragmentov života svojho deda Jána Zlatohlavého Lukáša a jeho brata pozvali do Štrasburgu,“ vysvetlila učiteľka dejepisu Zuzana Hrehová.

Dodala, že takto sa aj pričinením študenta zachovali informácie o živote ľudí vysokých morálnych hodnôt. O tých sa totiž v čase totality nemohlo hovoriť.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie