Stavebná priemyslovka v Prešove mávala aj viac ako tisíc žiakov

Školy a vzdelávanie
Prešov 26. októbra (TASR) – História Strednej priemyselnej školy stavebnej (SPŠS) v Prešove siaha až do roku 1913. Vtedy v metropole Šariša zriadili Odbornú školu pre stolárov, ktorá sa považuje za predchodcu dnešnej priemyslovky. Do tejto školy nastupovali žiaci po dovŕšení 12 rokov. Na škole sa vyučovalo po maďarsky.

Po vzniku Československej republiky sa výrazne menil aj školský systém. Stredoškolské vzdelanie začínala poskytovať aj novozriadená Štátna československá priemyselná škola v Prešove. Kvalitu do života školy prinášal začiatok výstavby novej účelovej budovy začiatkom 30. rokov. Z tohto obdobia sa v archíve školy zachovala aj zakladajúca listina.

Vybudovanie novej školskej budovy, ktorá má slúžiť pre štátnu priemyselnú školu, započalo sa dňa 6. júla 1931. V tejto dobe bol prezidentom republiky T. G. Masaryk, minister školstva a národnej osvety Ivan Dérer, zemským prezidentom Juraj Országh, starostom mesta Július Rávó a riaditeľom školy Anton Tobek,“ píše sa doslovne v texte zakladajúcej listiny.

Podľa historických dokumentov budovu na dnešnej Plzenskej ulici začalo stavať mesto s výraznou pomocou štátu a náklady predstavovali štyri milióny korún.

Súčasný riaditeľ školy Stanislav Kolpak pripomenul, že až do roku 1945 bol počet žiakov pomerne stabilný a pohyboval sa v rozpätí od 160 do 200 študentov. Prudký rozmach nastal v období 50. rokov minulého storočia.

Pomery v republike a rozmach výstavby si stále vyžadovali, aby priemyslovku opúšťali absolventi schopní riadiť zložité procesy. Záujem o štúdium bol enormný. Napríklad v školskom roku 1980/81 našu školu navštevovalo 1094 žiakov,“ spresnil riaditeľ.

Zmeny si vyžiadali porevolučné roky po novembri 1989. Škola sa musela prispôsobiť novým trhovým podmienkam.

Predstava, že naši študenti ešte kreslia na veľkých paneloch s príložníkmi, je dosť mylná. Učia sa síce technické predmety a musia zvládnuť aj kreslenie, ale všetko ostatné sa potom už deje na počítačoch,“ vysvetlil riaditeľ školy.

Dodal, že nedávnu históriu, keď učebne vyzerali ako ateliéry s rysovacími doskami, pripomínajú už len staré panely, ktoré sú odložené na pôjde školskej budovy.

Škola dnes študentom ponúka vzdelávanie v študijných odboroch staviteľstvo alebo geodézia, kartografia a kataster.

Napríklad v študijnom programe staviteľstvo v prvom a druhom ročníku vo všetkých triedach prebieha rovnaká náplň spoločensko-vedných i odborných predmetov. Na konci druhého ročníka si vyberajú štúdium predmetov pre výkon povolania z oblastí pozemné staviteľstvo, dopravné staviteľstvo, technické zariadenia budov a stavebný manažment,“ vysvetlil Kolpak.

Stavebnú školu absolvovali ministri, športovci i prešovská kráska

Prešov 26. októbra (TASR) – Hovorí sa, že škola je dobrá vtedy, keď sa môže pochváliť svojimi absolventmi. Medzi také školy sa nepochybne radí aj Stredná priemyselná škola stavebná (SPŠS) v Prešove. V priebehu 96-ročnej histórie jej brány opustilo takmer 11.000 absolventov.

Okrem toho, že škola vyslala do praxe tisíce odborníkov v oblasti stavebníctva, jej meno preslávili osobnosti z oblasti politiky, športu, módy či umenia.

Riaditeľ školy Stanislav Kolpak zdôrazňuje, že na ich škole študovali dvaja niekdajší ministri, ktorí riadili rezorty ako členovia vlády vtedajšej Slovenskej socialistickej republiky (SSR). Jedným z nich bol Ján Bróska, ktorý v rokoch 1972–1981 vykonával funkciu ministra stavebníctva vlády SSR. Na prešovskej priemyslovke študoval v rokoch 1941 až 1945. V pamätnici, ktorú vydali k 80. výročiu školy napísal, že na učiteľov i spolužiakov má veľmi dobré spomienky. Ocenil hlavne to, že škola skutočne pripravovala žiakov pre prax.

Ďalším zo študentov SPŠS, ktorý to dotiahol až do ministerského kresla, bol univerzitný profesor Štefan Chochol. Ten vykonával najskôr funkciu rektora Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a začiatkom 70. rokov sa stal ministrom školstva.

Školu však nenavštevovali len budúci politickí a akademickí funkcionári. Z radov študentov vyšli aj osobnosti zo sveta športu. Lavice tu drali napríklad vodný pólista a neskorší tréner plaveckých športov Pavol Aman či hádzanár Jozef Greňo. Mali tu však aj majstra sveta v ľadovom hokeji.

"Veľmi rada si spomínam na Petra Puchera. Viem presne, v ktorej lavici sedel. Mal veľmi pekný písomný prejav, myslím tým technické písmo. Bol to veľmi slušný a skromný chlapec. Mám pocit, že to technické myslenie, ktorým disponoval, asi využil aj v hokeji," spomína s úsmevom stredoškolská profesorka Edita Bindzárová.

Na technickom odbore študovala aj slovenská kráska, ktorá sa neskôr presadila vo svete modelingu. Máme tým na mysli miss Československa z roku 1989 Ivanu Christovú.

"Bolo to skromné a veľmi obľúbené dievča, v triede boli, tuším len štyri baby. S nimi som mala základy staviteľstva. Vtedy som vôbec nerozmýšľala o tom, či Ivanka bude stavbárka, alebo nie, ale ako študenta bola veľmi milá a svedomitá," hovorí Bindzárová.

Škola vo svojej histórii neustále žila športom. V archíve starostlivo uchováva staré fotografie zo súťaží. Na jednej z nich aj hokejové družstvo, ktoré na celoštátnom turnaji v Brne v roku 1955 obsadilo štvrté miesto.

Absolventom prešovskej stavebnej priemyslovky je aj jej súčasný riaditeľ Stanislav Kolpak, ktorý kedysi obliekal reprezentačný dres a dnes trénuje mládežnícku základňu hádzanárov Tatrana Prešov.

Študenti sa učia "stavbarinu" modernými podnetnými metódami

Prešov 26. októbra (TASR) - Pred viac ako dvoma rokmi vstúpila prvýkrát do triedy Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove aj Patrícia Bučková. Jej láska ku kresleniu a geometrii ju priviedli práve na túto priemyslovku. "Veľmi ma bavilo rysovanie aj geometria na základnej škole. Keď zmaturujem, určite by som chcela študovať na vysokej škole buď architektúru, alebo drevostavby," hovorí Patrícia.

Študentka tretieho ročníka si uvedomuje, že takáto škola sa vo všeobecnosti považuje skôr za chlapčenskú, veď aj u nich v triede sú len štyri dievčatá. Takéto predstavy však označila za veľmi mylné. "Je to dobrá škola pre chlapcov i dievčatá. My tu nepociťujeme žiaden taký rozdiel. Príležitosť má každý rovnakú, stačí vedieť, čo chcete dosiahnuť," hovorí študentka. Dnes Patrícia spolu so svojimi kolegami chodí aj na základné školy, aby budúcim stredoškolákom povedala, ako to na tejto škole je a v čom sú jej výhody. Nepochybne medzi ne patrí aj stredoškolská odborná činnosť.

Takejto činnosti, ktorá dáva možnosť vyniknúť študentom už na škole, sa venuje aj učiteľka Svetlana Filipová. Praktické skúsenosti si trénujú na projektoch v rámci odbornej maturity či na súťažiach. Vo svojom okolí si napríklad nájdu nejaký objekt, ktorý by chceli zmeniť. "V prvej fáze si zháňajú podklady, navštívia vlastníka, napríklad obecný úrad, zháňajú staré projekty. Ak ich nenájdu, sami si zamerajú objekt a na základe svojho merania potom zhotovujú v počítačovom programe pôvodný stav toho objektu a následne navrhujú rekonštrukciu, prístavbu alebo zmenu užívania tejto budovy," hovorí učiteľka. Dodáva, že takto sa im napríklad podarilo vypracovať projekt rekonštrukcie starej telocvične, s ktorým vyhrali celoslovenskú súťaž.

Ďalší súťažný projekt vypracovali aj v prípade rozšírenia školy v obci Ostrovany s prihliadnutím na technické normy i charakter školy. Navrhli prístavbu tak, aby tu už nemusela byť dvojzmenná prevádzka.

Niektorí starostovia sa vraj potešili, že im zdokumentovali skutočný stav budov, lebo nemali žiadnu dokumentáciu. Tieto projekty sa môžu brať ako základ budúcej stavby. Všetko totiž musí sedieť podľa technických noriem, vyhlášok a smerníc.

"Vedieme žiakov k tomu, aby tie projekty robili 3D modelovaním, teda nie len kresliť dvojrozmerne projekt. Trojrozmerne modelujú konštrukcie podľa skutočnosti a na základe toho sa vytvára projektová dokumentácia aj vizualizácia objektu," spresnila Filipová.

Škola postupne rozbieha medzinárodnú spoluprácu s družobnou školou v Nowom Sączi, ktorá má rovnaké študijné zameranie ako prešovská priemyslovka.

"Od tejto spolupráce očakávame mnoho podnetov do budúcnosti. Plánuje v blízkej budúcnosti realizovať výmenné pobyty. Uvedomujeme, že poľská partnerská škola má veľmi bohaté skúsenosti v oblasti marketingu ako aj spolupráce so stavebnými firmami. Očakáva teda, že sa naskytne aj možnosť, aby slovenskí študenti praxovali v poľských firmách," uzavrel riaditeľ školy Stanislav Kolpak.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie