Gymnázium v Šali vychovalo vedcov, primátorov i ministra

Školy a vzdelávanie
Šaľa 19. októbra (TASR) – Gymnázium Juraja Fándlyho v Šali oslávilo vlani 60. výročie svojho vzniku. Škola počas svojej existencie vychovala nielen súčasného a bývalého primátora Šale, ale aj bývalého ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana. Absolventkou šalianskeho gymnázia je aj víťazka prestížnej ceny Cor Baayen Award 2015 Zuzana Kukelová, ktorá v súčasnosti pôsobí v spoločnosti Microsoft Research Cambridge vo Veľkej Británii. Mladá vedkyňa získala ocenenie za celý rad ponúknutých matematických riešení, potrebných na rozvoj výpočtovej techniky pre aplikácie Google či Microsoft 3D mapy.

"Aj tieto úspechy dokazujú, že úroveň nášho gymnázia je naozaj porovnateľná s gymnáziami vo veľkých mestách," skonštatoval riaditeľ školy Vladimír Takáč. Podľa jeho slov je až 98 percent absolventov šalianskeho gymnázia prijatých na vysokoškolské štúdium, z toho 85 percent študentov sa dostane na vysokú školu, ktorú si vybrali ako prvú. "Uplatniteľnosť našich študentov v praxi po ukončení štúdia dosahuje až 95 percent," tvrdí riaditeľ. V súčasnosti študuje na gymnáziu 288 študentov v štyroch triedach osemročného gymnázia, ôsmich triedach štvorročného gymnázia a v jednej päťročnej bilingválnej triede.

Pred troma rokmi prešla budova školy kompletnou rekonštrukciou, ktorá zahŕňala aj zateplenie či výmenu okien. Vnútorné priestory boli vymaľované, vymenené boli lavice, stoličky, tabule, pribudlo nové osvetlenie. "Žiaci majú k dispozícii multifunkčné ihrisko, posilňovňu, jazykové i špeciálne učebne. Každá trieda má k dispozícii interaktívnu tabuľu alebo dataprojektor," povedal Takáč. V súčasnosti končí projekt premeny tradičnej školy na modernú, na ktorý získalo gymnázium dotáciu vo výške 260.000 eur. Za ne sa okrem iného kompletne vybavili učebne fyziky, chémie a biológie. Najbližšie čaká rekonštrukcia školskú jedáleň, ktorá denne vydá 200 obedov. "Jedáleň už nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu, jej termín závisí od ukončenia verejného obstarávania. Chceme ju naplánovať na prázdniny, aby rekonštrukcia nenarušila chod školy."

Podľa slov riaditeľa je vybavenie a úroveň šalianskeho gymnázia porovnateľné s gymnáziami v Nitre, napriek tomu časť rodičov uprednostňuje školy v krajskom meste. "V kombinácii s demografickou krivkou sa to prejavuje na klesajúcom počte študentov gymnázia," tvrdí. Šalianske gymnázium ponúka svojim študentom sedem rôznych krúžkov podľa záujmu samotných študentov – okrem športových je najväčší záujem o prírodné vedy. Zaujímavosťou je, že škola ponúka výučbu piatich jazykov. Okrem dominantnej angličtiny sú to aj nemčina, francúzština, ruština a latinčina. "Angličtina je najžiadanejšia, latinčinu si vyberajú najmä záujemcovia o štúdium medicíny. V posledných rokoch badáme nižší záujem o nemčinu a nárast záujmu o ruský jazyk," tvrdí Takáč.

Gymnázium J. Fándlyho v Šali otvorilo bilingválnu francúzsku triedu

Šaľa 19. októbra (TASR) – Od začiatku tohto školského roka pribudla v Gymnáziu Juraja Fándlyho v Šali bilingválna francúzska trieda. Prvý ročník navštevuje 21 študentov, ktorí po piatich rokoch štúdia francúzskeho jazyka získajú úroveň C1. Riaditeľ školy Vladimír Takáč predpokladá, že väčšina absolventov bilingválnej triedy bude pokračovať v štúdiu francúzskeho jazyka na vysokej škole.

"Pre francúzsku bilingválnu triedu sme sa rozhodli aj z toho dôvodu, že francúzština má na našom gymnáziu dlhoročnú tradíciu a v regióne tento typ vzdelávania chýba. Priamo v Šali pritom pôsobia aj francúzske firmy, vzdialená nie je ani firma Peugeot v Trnave, francúzštinári sa uplatnia aj v cestovnom ruchu. Vo výučbe francúzskeho jazyka sme videli dieru na trhu," zdôvodnil rozhodnutie o výbere jazyka riaditeľ.

Podľa slov Takáča sa na štúdium prihlásilo pôvodne 25 študentov, čo bol maximálny limit na prijatie, migráciou na začiatku nového školského roka sa ich počet zredukoval na 21 študentov. Podľa riaditeľa mali záujem o štúdium v bilingválnej triede napriek tomu, že štúdium je o rok dlhšie oproti štvorročnému gymnáziu. "Výhodou však je, že prichádzajú na gymnázium už po skončení ôsmej triedy a nemusia ovládať ani základy francúzštiny, štúdium je otvorené aj pre úplných začiatočníkov." Rozdiel medzi anglickou či nemeckou bilingválnou triedou vidí riaditeľ gymnázia v nedostatku učiteľov francúzskeho jazyka s vhodnou aprobáciou. "Väčšina z nich má aprobáciu s anglickým alebo slovenským jazykom. My však potrebujeme učiteľov s inou aprobáciou, napríklad s dejepisom alebo matematikou. Dajú sa nájsť, no je ich ako šafranu."

V gymnáziu v Šali vznikla jediná frankofónna knižnica na Slovensku

Šaľa 19. októbra (TASR) – Prvá frankofónna knižnica a mediatéka, doteraz jediná svojho druhu na Slovensku, vznikla v máji tohto roka v Gymnáziu Juraja Fándlyho v Šali. Pomenovaná je po slovenskom básnikovi, prozaikovi, scenáristovi a výtvarníkovi Albertovi Marenčinovi. Knižnica má v súčasnosti zhruba 3000 kníh, predovšetkým beletriu. Knihy pochádzajú zo súkromných zbierok darcov a francúzskych knižníc, na Slovensko sa dostali vďaka francúzskej asociácii kultúrneho partnerstva s frankofilnými krajinami Bibliothčques Médiathčques Francophones.

Šalianske gymnázium zriadilo frankofónnu knižnicu v spolupráci so združením Slovaquitaine, ktoré pôsobí vo francúzskom regióne Akvitánsko. "Cieľom tejto nadácie je priblížiť navzájom dve rozdielne kultúry, spájať západnú a východnú Európu," konštatoval riaditeľ gymnázia Vladimír Takáč. Prostredníctvom nadácie gymnázium nadviazalo spoluprácu s francúzskym lýceom v Bayonne. "V súčasnosti pripravujeme zmluvu s našou partnerskou školou, chceme doplniť knižnicu o ďalšiu literatúru. Záujem máme predovšetkým o knihy, ktoré súvisia priamo s našou vyučovacou činnosťou," povedal Takáč.

Frankofónna knižnica je umiestnená v priestoroch špeciálnej multimediálnej učebne zameranej na výučbu cudzích jazykov. Knižnica funguje počas prestávok a jej správcami sú samotní študenti. Určená je predovšetkým pre žiakov gymnázia, avšak navštíviť ju môžu aj frankofilovia z celého regiónu.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock   

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie