ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským dosahuje pozoruhodné výsledky

Školy a vzdelávanie
Senec 5. októbra (TASR) – Základná škola (ZŠ) s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára Szencziho je z trojice škôl v Senci najmenšia plnoorganizovaná škola. Má 190 žiakov, počet prvákov je 26 a v najmenšej triede sa učí 19 detí. V minulom školskom roku evidovala 176 žiakov, v ďalšom období očakáva mierny nárast počtu žiakov. Rodinná atmosféra školy umožňuje viac sa sústrediť na vývin dieťaťa, na jeho výchovu, nie iba na jeho vzdelávanie. V škole pôsobí 16 učiteľov, dvaja asistenti pedagóga k integrovaným žiakom so zdravotným znevýhodnením a tri vychovávateľky. Informovala o tom TASR riaditeľka ZŠ Mónika Matus.

Ako ďalej uviedla, testovania T9 dosvedčujú, že netreba mať obavy ani o úroveň slovenčiny u končiacich žiakov. „Naši žiaci skončili zo slovenského jazyka o 14 percent nad celoslovenským priemerom. Z matematiky dosiahli plus sedem percent nad priemerom a maďarčiny plus 4,5 percenta. Mali sme aj takú vynikajúcu žiačku, ktorá v prvom ročníku hovorila lámanou slovenčinou, ale v testovaní dosiahla 100-percentnú úspešnosť. Z minuloročnej deviatej triedy z 26 žiakov sa len dvaja dostali na nematuritné štúdium, 14 išli do gymnázia, ostatní do stredných odborných škôl,“ vysvetlila riaditeľka. Podľa jej ďalších slov škola spolupracuje s rôznymi organizáciami, ako napríklad s Mestským múzeom v Senci, Mestskou organizáciou Csemadok-u, Zväzom maďarských pedagógov. „Máme niekoľko stálych projektov. Do akcie Deň narcisov sa zapájame každý rok. Zúčastňujeme sa podujatia Žiačik separáčik - tretí rok sme v prvej trojici výhercov, stali sme sa vynikajúcim akreditovaným miestom talentu, ktoré nám bude prislúchať tri roky,“ priblížila Matus s tým, že za posledné štyri roky vytvorili z parkoviska krásny dvor pre deti, zaizolovali steny na fasáde budovy. Škola disponuje krásnou divadelnú sálou pre takmer 120 ľudí a funkčným laboratóriom. „Teší nás, že už máme sedem interaktívnych tabúľ,“ uzavrela.

ZŠ navštevujú aj žiaci z jazykovo zmiešaných rodín

Senec 5. októbra (TASR) – Základnú školu (ZŠ) s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára Szencziho v Senci navštevujú aj deti z jazykovo zmiešaných rodín. Je tomu tak aj v prípade rodiny Popálenových.

Žijeme v dvojjazyčnom meste a myslím si, že dieťaťu treba dať dobrý základ, aby sa cítilo dobre vo svojom prostredí. Tým, že manžel je slovenskej národnosti a vychovávame naše obidve deti dvojjazyčne, pre nás bolo prirodzené rozhodovať sa medzi tým, či dieťa bude navštevovať školu s vyučovacím jazykom slovenským, či maďarským,“ uviedla matka tretiačky Ildikó Popálenená. Dodala, že jedným z hlavných kritérií bolo to, že ZŠ Alberta Molnára Szencziho je z ich pohľadu kvalitná a vládne tam príjemné rodinné prostredie, nakoľko školu navštevuje približne 200 žiakov.

Nie je tu žiadny problém s problematickým správaním detí, každý pozná každého. Zavážila aj skutočnosť, že ja ako matka sa rozprávam s deťmi po maďarsky, keďže ich materinský jazyk je maďarský. Som presvedčená, že pre dieťa je oveľa jednoduchšie naberať si vedomosti v materinskom jazyku,“ zdôraznila s tým, že pritom s otcom sa zhovárajú po slovensky. Matka považuje za povinnosť udržiavať rovnováhu oboch jazykov. "Mojím cieľom je, aby deti ovládali obidva jazyky na dobrej úrovni," podčiarkla.

Jedna tretina detí dochádza do seneckej školy z okolitých dedín okresného mesta. „V susednej obci Veľký Biel ZŠ zanikla, takže deti chodia od prvého ročníka k nám. Z Hrubého Šúru, Turne a Rece chodia žiaci do Senca od piateho ročníka, nakoľko sú tam málotriedky,“ vysvetlila riaditeľka ZŠ Mónika Matus s tým, že počet žiakov školy s vyučovacím jazykom maďarským v Senci má stúpajúcu tendenciu. „Mali sme v minulom roku 176 žiakov, teraz evidujeme 190 detí. Počet prváčikov tiež stúpa, vlani ich bolo 18, v tomto školskom roku nastúpilo 26 žiakov. Tento stúpajúci trend registrujeme v ostatných piatich rokoch,“ vysvetlila.

V ZŠ Alberta Molnára Szencziho zrealizovali moderné laboratórium

Senec 5. októbra (TASR) – Na základnej škole (ZŠ) s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára Szencziho v Senci ekologické a environmentálne projekty koordinuje zástupkyňa riaditeľky ZŠ Antónia Párkányová. Ako povedala, v rámci environmentálnej výchovy rozvíjajú pozitívne hodnoty a vedú žiakov k priamej účasti na ochrane životného prostredia.

Pri výchove využívame najbližšie okolie, školský areál, v ktorom vysadili kríky, stromy a kvety. Snažíme sa, aby sa náš areál stal moderným oddychovým centrom pre žiakov,“ zdôraznila Párkányová s tým, že o dvor sa starajú žiaci v rámci predmetu pestovateľské práce.

ZŠ stojí na poprednom mieste v zbere papiera. „Súťaž má na škole dlhoročnú tradíciu. V školskom roku 2014/2015 sme vyzbierali 16.320 kg papiera,“ konštatovala zástupkyňa riaditeľky s tým, že deti sa zapájajú aj do separovania odpadu. „Stalo sa tradíciou, že realizujeme rôzne aktivity, ktorými vyjadrujeme svoje presvedčenie, že osud našej planéty nám nie je ľahostajný. Organizujeme odborné prednášky, na životné prostredie upozorňujeme na nástenkách. Okrem školy čistíme aj prírodu, zapájame sa do akcie Vyčistime si Slovensko,“ priblížila s tým, že každoročne slávia so žiakmi Deň Zeme a Deň vody.

Základná škola v Senci sa môže pochváliť aj modernou prírodovednou učebňou. S pomocou Bratislavského samosprávneho kraja a Nadácia Gábora Bethlena sa nám podarilo vybudovať učebňu biológie. „S pomocou sponzora sme kúpili do novo vybudovaného laboratória notebook, interaktívnu tabuľu, učiteľské a žiacke mikroskopy, preparáty a chemikálie potrebné pre žiacke experimentálne pokusy,“ uviedla zástupkyňa riaditeľky.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie