Stredná odborná škola technická v Hlohovci má budovy „cez cestu“

Školy a vzdelávanie
Hlohovec 21. septembra (TASR) - Stredná odborná škola technická (SOŠT) v Hlohovci je jedna z tých škôl, kde návštevník zaručene nenarazí na dievča. Všetky študijné a učebné odbory má v súčasnosti zamerané na chlapcov a ich uplatnenie sa na trhu práce. V tomto školskom roku ich navštevuje spolu 230. Podľa slov riaditeľky SOŠT Oľgy Kropelovej na tomto počte sa držia s malými výkyvmi už niekoľko rokov.

Počet študentov na SOŠT kopíruje stavy deviatakov na základných školách v regióne. "Chodia k nám chlapci z Hlohovca i jeho širšieho okolia aj z časti Nitrianskeho kraja, s ktorým susedíme," povedala Kropelová pre TASR. Aktuálne SOŠT zabezpečuje vzdelávanie vo štvorročných študijných odboroch s maturitou a výučným listom mechanik strojov a zariadení a mechanik elektrotechnik. Učebné odbory autoopravár mechanik, mechanik opravár - stroje a zariadenia a elekromechanik - úžitková technika sa končia záverečnými skúškami a získaním výučného listu. Rovnako to je aj so stolármi, hoci v tomto školskom roku 1. ročník neotvorili. K tomu je možnosť študovať nadstavbovou formou v odboroch elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení alebo strojárstvo - podnikanie a služby.

SOŠT vznikla v septembri 2008 premenovaním Stredného odborného učilišťa strojárskeho. História učilišťa sa však začala písať už v roku 1978, keď bývalý národný podnik Drôtovňa Hlohovec zriadil svoje Stredisko praktického vyučovania. Bolo postavené priamo v areáli podniku a po zmene vlastníckych pomerov škola spolupracuje s nástupcom Drôtovne - spoločnosťou Bekaert Hlohovec, a. s. "My máme tri objekty. Staršie sú dva, kde sú odborné dielne. Ako sa postupne škola rozširovala, vyrástla "cez cestu" v roku 1984 terajšia hlavná školská budova. Súčasným zriaďovateľom školy je Trnavský samosprávny kraj," informovala riaditeľka.

O vzdelávanie žiakov sa v SOŠT stará 28 pedagogických pracovníkov, z toho je desať majstrov odbornej výchovy. A muži sú znovu v prevahe. „Je to dané charakterom školy. Ale je to dobrá a súdržná konštelácia, nemáme veľkú fluktuáciu,“ dodala Kropelová. Vrásky na čele jej skôr robia blízke odchody niektorých kolegov do dôchodku, lebo je problém nájsť nástupcov za majstrov i učiteľov odborných predmetov. „Veľmi ťažko sa mi nových ľudí motivuje,“ dodala Kropelová. Preto sa rozhodli ísť aj cestou výchovy vlastných kádrov. Traja z bývalých žiakov už teraz stoja za katedrami.

Hlohovská SOŠ technická vzdeláva denne, nadstavbou i vo väznici

Hlohovec 21. septembra (TASR) - Denné a nadstavbové štúdium viacerých odborov nie sú jedinou možnosťou, ako získať na Strednej odbornej škole technickej (SOŠT) v Hlohovci vzdelanie. Škola má vo svojom portfóliu zaradenú aj Zváračskú školu. Je určená nielen pre študentov SOŠT, ktorí si rozšíria svoje odborné vedomosti a schopnosti, ale aj pre pracovníkov firiem či súkromné osoby zvyšujúce si kvalifikáciu.

Zváračská škola má v ponuke školenia, skúšky a certifikáciu klasických zváračov, zváračov plastov a spájkovačov. "Absolvujú zhruba 150 hodín teoretickej a praktickej prípravy," informovala TASR riaditeľka SOŠT Oľga Kropelová. V súčasnosti je podľa jej slov najväčší záujem o zváranie v ochrannej atmosfére CO2, zváranie nerezu, hliníka a tiež plastov. "Naši žiaci počas štúdia majú možnosť absolvovania viacerých kurzov," dodala riaditeľka.

Odborné zručnosti nadobúdajú študenti SOŠT popri praktickom vyučovaní aj na praxi vo viacerých podnikoch v Hlohovci. Je to predovšetkým Bekaert, a. s., kde sa ich aj po skončení štúdia najviac zamestnáva, ďalej napríklad Pivot & Qari, Vakuumtechnik, KTP Group. Škola pozoruje stupňujúci záujem o absolventov školy zo strany trhu práce. Absolventi sa zamestnávajú ako kvalifikovaní pracovníci miestnych firiem, ale i ako živnostníci, zamestnanci štátnej správy. Taktiež majú možnosť po absolvovaní maturitnej skúšky ďalšieho štúdia na vysokej škole. "Spolupracujeme aj s Cechom zváračských odborníkov a Cechom zámočníkov a kovoobrábačov," uviedla Kropelová. Škola by chcela v nasledujúcom období vrátiť do školských lavíc budúcich stolárov. "Teraz je záujem o tento učebný odbor v útlme, ale verím, že sa to zmení," povedala Kropelová. Školský rok 2016/2017 chce SOŠT začať s novými odbormi - elektromechanik na silnoprúdovú techniku a obrábač kovov, ktoré majú zaradené od školského roku 2016/2017 do siete. Škola aj takto reaguje na aktuálne požiadavky trhu práce.

Okrem Zváračskej školy má hlohovská SOŠT aj ďalšie pracovisko elokované v Leopoldove. V roku 2010 otvorili na základe dohody jednu triedu pre odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby. "Najskôr sme učili žiakov v učebnom odbore mechanik opravár - stroje a zariadenia, potom bol zvýšený záujem o učebný odbor elektromechanik - úžitková technika. Momentálne máme v tomto odbore prvákov a tretiakov. Odsúdení absolvujú externú formu štúdia, dvakrát po päť hodín v týždni majú teóriu a ďalších päť hodín praktické vyučovanie," povedala Kropelová. Vo väznici je na tento účel vybavená učebňa, štúdium sa končí výučným listom. Niektorí väzni si urobili aj zváračský kurz. "Medzi študentmi sú aj stredoškoláci i vysokoškoláci, ktorí si chcú po odpykaní trestu nájsť nové pracovné uplatnenie," dodala riaditeľka školy.

Na SOŠ technickej v Hlohovci si možno objednať mnoho produktov

Hlohovec 21. septembra (TASR) – Kanceláriu riaditeľky Strednej odbornej školy technickej (SOŠT) v Hlohovci Oľgy Kropelovej zdobí kytica ruží. Dostala ju od žiakov školy k životnému jubileu pred viac ako rokom. Starať sa o ne špeciálne nemusí a má pritom záruku, že vydržia. Nie sú totiž živé. Študenti odboru mechanik strojov a zariadení ich pre ňu vykovali v rámci svojho praktického vyučovania pod dozorom odborného majstra.

"Naši chlapci sú zruční, dokážu vyrobiť mnohé zaujímavé veci," povedala riaditeľka pre TASR. Zo svojej kancelárie nemusela po dôkaz ísť ďaleko, používa pracovný stôl a kancelársky nábytok, ktorý vyšiel z dielne budúcich stolárov, a ďalší sa nachádza v iných rôznych učebniach. Škola má povolenie na podnikateľskú činnosť a tak môže ponúknuť zákazníkom veľa z toho, v čom sa žiaci pripravujú pre svoje budúce povolania. "Z vlastných prostriedkov sme si najnovšie vybudovali autodielňu. Od tohto septembra sa v nej študenti nielen učia, ale začnú postupne poskytovať aj opravárenské služby pre verejnosť," uviedla Kropelová. Na zdokonalenie zdatností pri opravách slúžia študentom aj dva automobily, ktoré škole darovala trnavská automobilka PSA Peugeot Citroën Slovakia.

Na stolárov SOŠT sa zase obracali školy, keď potrebovali renovovať školské lavice alebo vyrobiť nové, prípadne zariadiť PC učebne a podobne. „Z kovu vyrábame pre odberateľov konštrukcie, regály, brány, ploty i zábradlia, tiež napríklad tribúny a iné, podľa ich špecifických potrieb,“ dodala riaditeľka. Elektrikári sa prezentujú ponukou svetelných reklám a svetelných dekorácií popri štandardných elektroinštaláciách či opravách PC. Podľa riaditeľky záujem o služby školy je. "Svoju úlohu, samozrejme, zohráva pri tom aj nižšia cena, ktorú máme," konštatovala.

Hitom v poslednom období sú podľa nej výrobky z recyklovaného plastu. SOŠT nakupuje certifikované polotovary a z nich vyrába rôzne produkty. Od informačných tabúľ, lavičiek, pieskovísk po odpadkové koše, kompostéry až po kanálové vpuste, ktoré postupne nahrádzajú drahšie liatinové. "Žiakov takáto činnosť baví, pozorujeme, že majú zodpovednejší prístup, keď sú konfrontovaní s odberateľmi," povedala Kropelová. V ponuke školy sú tiež produkty umeleckého drotárstva. "Máme záujmový krúžok, na ktorom sa žiaci venujú úžitkovému drotárstvu i opletanej keramike," dodala riaditeľka školy s tým, že ju teší záujem mladých ľudí o zachovanie tradičného slovenského remesla.

Žiaci SOŠT absolvujú praktické vyučovanie aj pri zveľaďovaní školských priestorov. "Čo môžeme, urobíme si sami," povedala Kropelová. Zmienila pritom napríklad odstraňovanie porúch, údržbu, revízie, inštalácie a výrobu zariadení. Neopomenula vyzdvihnúť úspechy, ktoré žiaci školy dosiahli na súťažiach. V uplynulom školskom roku to bol žiak Ivan Broš, ktorý zvíťazil v krajskom a potom aj celoslovenskom kole súťaže zručnosti ZENIT v strojárstve a žiaci Ivan Broš a Marek Durák, ktorí bodovali v slovenskom kole Mladého zvárača v Tlmačoch, obsadili 1. a 2. miesto.

"Sme zapojení do projektov Rozvoj stredného odborného vzdelávania i Digiškola, v rámci ktorých sme získali interaktívne tabule s projektormi. Snažíme sa udržiavať, zveľaďovať a modernizovať školu v rámci našich možností. Veľmi radi by sme zateplili, vymenili okná a dokončili opravu striech," povedala riaditeľka SOŠT.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie