SOŠ Samuela Jurkoviča formuje absolventov, po ktorých je veľký dopyt

Školy a vzdelávanie
Bratislava 14. septembra (TASR) – Viac ako 17.000 absolventov vychovala počas svojej 51-ročnej histórie stredná škola so zameraním na obchod a služby na Sklenárovej ulici v Bratislave. Najskôr ako učňovská škola a neskôr ako stredné odborné učilište, od roku 2008 ako Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča.

Riaditeľka školy Tatiana Mókosová zvýrazňuje fakt, že škola pripravuje stredné kádre, po ktorých je v hlavnom meste zo strany zamestnávateľov mimoriadny dopyt. "Bratislava je centrom obchodných stredísk, logistických centier, prevádzok poskytujúcich služby v oblasti obchodu a cestovného ruchu. To všetko si vyžaduje ľudí, ktorí zabezpečia nákup, evidenciu i predaj produktov," pripomína riaditeľka. "Ak chce niekto mať záruku práce, naša škola je veľmi vhodná, pretože naši absolventi neskončia na úrade práce," zdôrazňuje.

SOŠ momentálne poskytuje vzdelanie v troch učebných odboroch – aranžér, predavač a skladový operátor, a tiež v rámci štyroch študijných, maturitných odborov. Najstarším z nich je odbor Obchodný pracovník, najväčší záujem je o odbor Pracovník marketingu. Úplne novými študijnými odbormi, ktoré škola zaviedla v tomto školskom roku, sú odbory Obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy a Služby a súkromné podnikanie - marketing.

Škola si dáva podľa slov riaditeľky záležať na tom, aby sa o študentov starali nielen stopercentne kvalifikovaní pedagógovia, ale v rámci odborných predmetov aj tí, ktorí majú potrebné skúsenosti z praxe. "Učiteľ s takouto skúsenosťou vie ľahšie vysvetliť niektoré veci z praxe, z obchodnej siete či prevádzky podnikov," vysvetľuje Mókosová.

Po skončení školy začínajú absolventi s pracovnou kariérou zväčša v spoločnostiach, kde vykonávali odborný výcvik a prax. "Približne desať percent absolventov chce pokračovať v štúdiu na vysokej škole, 20 percent z našich študentov vidí svoju budúcnosť v zahraničí, kde sa uchádzajú o pracovné ponuky v odbore," uvádza riaditeľka.

SOŠ Samuela Jurkoviča podporuje projekty duálneho vzdelávania

Bratislava 14. septembra (TASR) – Stredná odborná škola (SOŠ) obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave je jednou prvých škôl na Slovensku, ktorá do praxe zaviedla zákon o duálnom vzdelávaní. Práve v tejto škole, ktorá projekty úzkeho prepojenia teórie a praktickej výučby podporovala aj v minulosti, vznikla od septembra prvá trieda duálneho vzdelávania v odbore obchod a služby s ním spojené.

Riaditeľka SOŠ Tatiana Mókosová verí, že duálne vzdelávanie zvýši záujem o stredné odborné školy. Hoci priznáva, že zavedenie "duálu" bolo spojené so zvýšenou administratívnou záťažou, zvýrazňuje najmä pozitíva duálnej triedy a to z pohľadu riaditeľky školy i zákazníčky v obchode.

"Ako riaditeľka školy považujem za dôležité, že študenti budú mať garantované zamestnanie a že už počas štúdia budú mať možnosť získať štipendium. A vďaka ich dobrej odbornej príprave zasa dostanem ako zákazníčka od ľudí v obchode kvalitné, profesionálne služby, teda to, čo mi v súčasnosti veľmi často chýba," uviedla.

Poukázala aj na to, že duálne vzdelávanie prináša benefity, ktoré študentov motivujú už počas štúdia. Ako príklad spomenula skúsenosti súvisiace so spoluprácou s obchodným reťazcom, ktorý začal participovať na odbornej príprave študentov už v minulom školskom roku. "Zlepšila sa nám dochádzka i prospech, po dlhých rokoch sme zažili, že si študenti prišli opraviť známky, aby dosiahli potrebný priemer na získanie štipendia," uviedla riaditeľka. "Nechcem vyzdvihovať úlohu peňazí v tom celom, no faktom je, že študenti budú teraz vnímať najmä toto pozitívum, až neskôr si uvedomia, že prínos pre nich je oveľa širší," dodala.

Škola sa podľa slov riaditeľky bude snažiť, aby k prvej duálnej triede pribudla v budúcom školskom roku minimálne jedna ďalšia. "Rokujeme s ďalšími veľkými spoločnosťami, celkovo na projektoch úzkeho prepojenia teórie a praxe spolupracujeme s viac ako 50 firmami," informovala.

Študenti v duálnej triede majú vo vyučovaní rovnaký počet teoretickej výučby a praxe, ktorá sa realizuje priamo v prevádzkach spoločností, s ktorými škola na duálnom vzdelávaní spolupracuje. Úspešní absolventi duálnej triedy majú v týchto spoločnostiach po skončení školy na tri roky garantované pracovné miesto.

SOŠ Samuela Jurkoviča organizuje celoštátnu súťaž v darčekovom balení

Bratislava 14. septembra (TASR) – Dokázať, ako môže obal zvýšiť radosť z darovaného predmetu, môžu slovenskí stredoškoláci na celoslovenskej súťaži odborných škôl v darčekovom balení. Súťaž sa zrodila v Strednej odbornej škole (SOŠ) obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave.

"Bolo mi ľúto, že študenti našich odborov na rozdiel od kuchárov, čašníkov či barmanov nemajú takúto súťaž, ktorá posúva dopredu a prináša nové skúsenosti, preto som sa rozhodla niečo také zorganizovať," vysvetlila riaditeľka SOŠ Tatiana Mókosová. Z internej školskej záležitosti sa súťaž postupne stala celoslovenskou akciou, na ktorej sa zúčastňujú aj študenti z Českej republiky či Poľska. "Väčšinou sa na súťaži stretnú reprezentanti 17 až 20 škôl," spresnila riaditeľka.

V súvislosti s aktivitami školy Mókosová upozornila aj na tradíciu stáží, ktoré môžu študenti absolvovať v zahraničí. "Doteraz už naši študenti mohli absolvovať 20 takýchto turnusov," uviedla. Stáže pritom nie sú spojené iba s nadobúdaním odborných skúseností, ale aj rozširovaním si všeobecného prehľadu a spoznávaním krajiny, v ktorej sa stáž odohráva. "Počas tejto jesene napríklad idú naši študenti na stáž do Českých Budějovíc, v pláne je však aj prehliadka Prahy a Českého Krumlova, študenti zažijú tiež výlov kaprov na juhočeských rybníkoch," informovala riaditeľka školy.

SOŠ Samuela Jurkoviča sa takisto zapája do medzinárodného projektu Erasmus + a ďalších projektov cezhraničnej spolupráce, hlavne s Maďarskom, Nemeckom, Českom, Talianskom, Poľskom a Litvou. "V priebehu školského roka v škole organizujeme približne 60 akcií, od triednych až po celoškolské aktivity," priblížila Mókosová.

VIDEOGALÉRIA:

SOŠ Samuela Jurkoviča formuje absolventov, po ktorých je veľký dopyt
Tu bude player


SOŠ Samuela Jurkoviča organizuje celoslovenskú súťaž V darčekovom balení
Tu bude player
Zdroj, foto, video: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie