Priemerná mesačná mzda na Slovensku je 955 eur

Mzdy a analýzy
Štatistické zisťovanie o cene práce za 1. štvrťrok 2015 prebehlo na vzorke 7 758 zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú spolu 934 680 zamestnancov. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 5 610 jednotiek s počtom zamestnancov 728 569 a z nepodnikateľskej sféry 2 148 jednotiek s počtom zamestnancov 206 111.

Priemerná hrubá mesačná mzda dosiahla v 1. kvartáli roku 2015 hodnotu 955 eur. Pre porovnanie je zaujímavé uvádzať aj mediánovú mzdu, ktorá dosiahla hodnotu 762 eur. Medián je presný stred, je to hodnota, ktorá rozdeľuje výberový súbor na dve rovnako početné skupiny. 50 % zamestnancov zarába 762 eur a menej a zvyšných 50 % zamestnancov zarába 762 eur a viac než je táto hodnota.

Najlepšie zarábajúci pracovníci sú z firiem zameraných na informačno-komunikačné technológie. Ich priemerná hrubá mesačná mzda dosiahla v prvom štvrťroku tohto roka hodnotu 1 881 eur.

TOP 5 odvetví, v ktorých zamestnanci zarábajú najviacNajslabšie zarábajú zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách. Ich priemerná hrubá mzda za prvý štvrťrok dosiahla hodnotu 597 eur.

TOP 5 odvetví, v ktorých zamestnanci zarábajú najmenejNajlepšie zarábajúci zamestnanci pracujú v Bratislavskom kraji. Ich priemerná hrubá mesačná mzda bola 1 282 eur. Takisto pri porovnaní mediánu hrubej mesačnej mzdy dopadli najlepšie osoby pracujúce v Bratislavskom kraji. Polovica zamestnancov tu zarobí mesačne 959 eur a menej a polovica 959 eur a viac.

Najmenej zarobia zamestnanci v Prešovskom kraji. Ich priemerná hrubá mesačná mzda v prvom štvrťroku 2015 bola 757 eur. 50 % zamestnancov zarobilo 658 eur alebo menej a 50 % zamestnancov zarobilo 658 eur a viac.

Priemer a medián hrubej mesačnej mzdy v krajoch SRNajlepšie zarábajúcimi pracovníkmi s priemernou mesačnou hrubou mzdou 2 115 eur a mediánovou mesačnou hrubou mzdou 1 439 eur boli v prvom štvrťroku 2015 zákonodarcovia a riadiaci pracovníci. Zákonodarcovia a riadiaci pracovníci plánujú, riadia, koordinujú a hodnotia celkovú činnosť podnikov, vlády a iných organizácií alebo ich organizačné zložky. Formulujú a prehodnocujú ich politiku, zákony, pravidlá a predpisy.

Najnižšie zárobky dosahujú pomocní a nekvalifikovaní pracovníci s priemernou mesačnou hrubou mzdou 528 eur a mediánovou mesačnou hrubou mzdou 477 eur. Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci vykonávajú jednoduché a bežné úlohy, ktoré môžu vyžadovať použitie ručného náradia a značnú fyzickú námahu.

Priemer a medián hrubej mesačnej mzdy podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08Pri podrobnejšom pohľade na hlavné triedy Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 môžeme v nasledujúcich tabuľkách vidieť najlepšie a najhoršie zarábajúce zamestnania v každej hlavnej triede.

Najvyššia priemerná hrubá mesačná mzda v zamestnaniach podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08Najnižšia priemerná hrubá mesačná mzda v zamestnaniach podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08
Zdroj údajov a metodika
Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-0. Štatistiky z informačného systému ISCP sa opierajú o najširší súbor respondentov, sú spracované priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu a preto sú najreprezentatívnejším a najobjektívnejším štatistickým podkladom pre analyzovanie diferenciácie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, najmä z pohľadu štruktúry pracovných miest.   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie